Heeft u een bord voor uw kop?

In onderzoek naar gevoelige zaken, bijvoorbeeld bordeelbezoek als manier om een zakelijke opdracht binnen te halen, gaat de onder- zoeker omzichtig te werk. Hij vraagt niet “Bezoekt u bordelen?” maar “Kent u bedrijven/collega’s die, om een opdracht binnen te halen, klanten een bezoek aan een prostitutiegelegenheid aanbie- den?”.

Maria Magdalena

Precies zo pakt David Wilkerson het aan in zijn poging geloofsgeno-ten ontvankelijk te maken voor het idee dat ze intolerant zijn. Hun probleem? Ze willen homoseksuelen, alcoholisten, prostituees en andere heftig van God vervreemden niet bekeren. Die vinden ze als het ware te vies om aan te pakken. Maar, stelt Wilkerson terecht, zo ging Onze Lieve Heer niet met deze subgroepen om.

Het is daarom triest te moeten vaststellen dat de goedbedoelende Wilkerson zelf ook vol onbeseft vooroordeel zit. Homoseksuelen stelt hij voor alsof “rondlopend met eindeloze pijn in het hart en psychische angsten”. Dat is niet wat u en ik om ons heen zien.

David en Jonathan

Wilkerson heeft het over de vooroordelen tegen “prostituees die werken in goddeloze bordelen”. Hier is hij onbedoeld komisch. Hij bepleit geen respect voor alle prostituees, ook zij in onchristelijke bordelen. Hij bedoelt dat zich prostitueren onchristelijk is.

Veel sekswerkers uit Oost-Europa of Latijns-Amerika zijn het ka- tholiek geloof toegedaan, zoals prostituees uit islamitische landen vaak moslim zijn en prostituees uit India Hindoe. Ook voor bor- deelhouders zal dat wel gelden. En hun klanten zijn van alle ge- zindten! Met dit alles zal David Wilkerson bekend zijn – prostitu- ees behoren tot zijn doelgroep.

Een ander vooroordeel wil ik hem voorhouden ter onderzoeking van zijn hart: dat middenklasse-Christenen niet wanhopig zijn. Want ga maar na: Wilkerson hoort wel de “wanhopige roep van een prostituee, een homoseksueel, een drugsverslaafde of alcoho- list” – maar nooit die van een huisvrouw te Appelscha, opgesloten in een huwelijk met twee kinderen, hond en parttime baan.

De eerste hoort hij het “uitschreeuwen om genade en verlossing”
(geen Christen kan die lokroep weerstaan!), de laatste stelt hij voor als spil van een modelgezin – in elk geval behoort zij niet tot zijn usual suspects voor de rol van ‘verworpenen der aarde’. Net als bij een eerdere gelegenheid is Wilkerson naïef over de plaatsen waar de duivel zich ophoudt: in Wilkerson’s ogen christelijke om- gevingen zijn van hem gevrijwaard.

de onweerstaanbare lokroep van geknechte zielen

Het kan zijn dat Wilkerson zich niet bewust is van zijn vooroorde- len. Dat een vrouw uit Appelscha hem na een preek tactvol en met ontzag mag aanspreken en eerbiedig vragen: “Waarom heeft u geen oor voor de kreten van wanhoop uit duizenden doorzonwo- ningen? Waarom altijd hoeren, drugsverslaafden, dak- en thuisloze alcoholisten of noem ze maar op – de ‘zeehondjes’ van het geloof? Ziet u het leed in duizenden Christelijke doorsneegezinnen niet!? De stille drinkers, stille armoede, het stille leed van geestelijk to- taal ontwrichte huwelijken?! Kijk toch voorbij de schone schijn!”.

Wilt u David Wilkerson vanavond in uw gebed gedenken? Moge de HEER zijn hart verlichten en ook het leed in de verdrukte, Chris- telijke middenklasse doen zien, en daarmee het bereik van zijn ze- genrijk werk immens vergroten! Opdat hij niet langer in een we- reldse maar Christelijke zin met een bord voor zijn hoofd mag lo- pen!

Je hebt natuurlijk ook inslechte
prostituees, zoals koningin Jezebel

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/06/25/heeft-u-een-bord-voor-uw-kop-zoals-ik/trackback/

%d bloggers liken dit: