Snevende Christenen

Een weerstrevende wereld gaat ten onder, op dit moment. Verzet heeft geen zin. Het dient volbracht. Het zal geschieden zoals via David Wilkerson gesproken. U boft! U behoort in beginsel tot de gelukkigen. Lees het volgende aandachtig.

Zondvloed

het eerste einde van de wereld

God heeft de wereld al eens vernietigd. Dat was uit teleurstelling. Opnieuw is Hij teleurgesteld in Zijn volk. Dit keer gooit Hij het over een andere boeg.

Genadeloze onthoofding van Christenen
God volgt de lijnen van Marx’ Verelendungs-theorie. Volgens Marx zou en moest het eerst veel erger worden voor het beter werd. Arbeiders overal ter wereld zouden op het dieptepunt zeggen: we hebben niets meer te verliezen, slechter dan dit kan niet, dan maar de revolutie. Zoiets.

Gods tactiek is vergelijkbaar, maar Zijn motivatie verschilt. Marx meende een wetmatigheid ontdekt te hebben, oorzaak en gevolg. Marx juichte de ontwikkelingen toe maar had er geen invloed op, het voltrok zich gewoon.

God kijkt niet toe. God voltrekt. Hij heeft een motief. God wil zien wie de echte en wie mooi weer-Christenen zijn. Misschien is Job bij nader inzien een betere vergelijking.

De beproeving van Job's geloof

Wilkerson kent Gods plan uit de eerste hand. Dat scheelt aanzienlijk. Bijbelpassages zijn vaak duister, de tekst is ook al twintig eeuwen oud. De hulp van een dominee is nodig om de tekst te doen spreken. Maar dominees en andere uitlegdeskundigen verschillen onderling nogal eens van mening.

Rechtstreeks contact met God sluit deze bron van verdriet en tweedracht tussen Christenen buiten.

God vertelde Wilkerson er schoon genoeg van te hebben. Hij heeft het helemaal gehad met Zijn Christenkinderen: “Ik zie Hem mensen naar het eind van hun latijn brengen, om hun eigen koppige wil te breken zodat men uiteindelijk een mentaliteit heeft bereikt waarin men zegt “Zijn wil geschiede” “.

Onder andere Jihadi’s die Christenen genadeloos onthoofden hebben een plaats in dit plan. Het moet zeker in staat worden geacht de wil van sommige Christenen te breken.

Maar eerst toont God Zijn almacht. Iedere Christen zal kunnen weten Wie hem of haar beproeft, niet de duivel (hoewel die natuurlijk zal proberen te misleiden) maar God: “Ik zie dat Hij Zijn geliefden naar een plaats van beproeving stuurt, een beproeving die zo zwaar is dat alleen een wonder hen kan redden. En door dit alles heen wordt dit volk volledig afhankelijk van de Heer in alles. (..) Misschien (..) heeft u nog nooit zo’n periode meegemaakt als waar u nu in zit. Er komen dingen op u af die compleet overweldigend zijn, zaken waar alleen God iets aan kan doen. En u realiseert zich dat alleen Hij u hier doorheen kan helpen”.

In die zin had Job het moeilijker!

Gods uitgestoken Hand weigeren, is vragen om ellende.
Het is een aanbod dat je niet kunt weigeren.

Niet alleen

een ander getuigenis

U verkeert in een unieke positie. God zal duidelijk laten merken dat Zijn hand achter de gebeurtenissen zit. Maar u weet het nu al.

Uw voordeel is beperkt. De beproeving breekt uw lichaam of geest. Het laatste is uw redding, het eerste uw dood.

Het uur der wrekende gerechtigheid
Na Zijn laatste wake up-call maakt God er definitief een einde aan:

“De Heer heeft (..) mensen in opleiding, een volk dat Hij gaat gebruiken om de toorn van deze wereld naar beneden te brengen. (..) Hij traint hen en bevoorraadt hen vanuit Zijn liefde en vrede. Onze God is een God van liefde. Hij gebruikt geen bommen, geweren of zelfmoordcommando’s, maar een overwinnende menigte die zonder angst in de Heer staan”.

God toont zich humaan en gunt Zijn vijanden een zachte dood, tenminste, dat stel ik me voor bij de werking van ‘in de Heer staan’.

Ik vind het een overzichtelijk plan en we zullen het binnenkort meemaken. Live in this theatre, live from planet earth!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/06/26/gods-liefdevolle-eindafrekening/trackback/

%d bloggers liken dit: