Verslagenheid bij David Wilkerson: gebrek aan angst teistert Christelijke wereld

Een Christen moet niet te populair omgaan met God. God is geen soulmate, niet ‘a girl’s best friend’, geen stapmaatje of playmobil.

Populaire Jezus

God is de Totaal Andere.

  • God houdt niet van drank
  • God houdt niet van verzoeken of Hij deze of gene op jou verliefd wil laten worden
  • God is veel minder geïnteresseerd in je carrière dan jij. Jezus was een voetenwasser.

God richt zich niet naar jou. Het is de bedoeling dat jij je naar Hem richt.

God is je baas, niet je buddy.

Mede door evangelische opwekkingsbewegingen is de misvatting ingeslopen van het op gelijke voet willen verkeren met God. De Heilige Geest en het spreken in tongen, zonde als overkomelijk probleem, de wassende werking van genade, de nadruk op de vreugde van het geloof en Gods rijkelijk uitgieten van Zijn gaven (vreugde, genade) – gelijkschakelende elementen als deze hebben het ontzag voor God verminderd en Hem in de beeldvorming doen opschuiven in de richting van Sinterklaas.

David Wilkerson, crack in het geloof en de Godkunde, spreekt vaak over de vreugde van het geloof, ook deze week. En nog vorige week verkondigde hij dat zonde niet het probleem is.

Ook hij is echter gevallen voor de zonde.

Het bewijst eens te meer: ook een man Gods is maar een mens. Wilkerson beaamt beschaamd de woorden van Paulus, ooit vervolger van Christus: “Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik” (Romeinen 7:19) maar of hij altijd beseft om welke zonden het gaat is zeer de vraag.

Een catalogus van zonden
Het Kwaad, de Zonde regeert op aarde. Onanie, begeren van de buurvrouw of buurman, afgunst, drankzucht, exhibitionistische zelfverrijking, onverdraagzaamheid, seks met kinderen, gelijkgeslachtelijken of dieren, blasfemie – de lijst is onuitputtelijk.

De gevolgen zijn ingrijpend, ingrijpender dan menig Christen denkt, wil denken, Wilkerson spreekt uit bittere ervaring: “De zonde maakt dat Christenen een stelletje lafaards worden die in een vernederende verslagenheid moeten leven”.

Er is geen oplossing
Er is helaas geen oplossing. Zonde is endemisch, diep ingekankerd. “Hoe overwin je een zonde die een gewoonte geworden is? Waar is de overwinning over een zonde die bijna een deel van je leven is geworden? Ik heb geen formule en ook geen simpele oplossing”.

Bang zijn voor God – hoe gaat dat?
Het beste is proberen bang te zijn voor God. De Bijbel geeft duidelijke hints dat dit de juiste weg is:

  • “Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad”  (Spreuken 16:6)
  • “Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad” (Spreuken 3:7).
  • “De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken” (Spreuken 14:27).

Maar de mensen van deze tijd, ook Christenen, zijn het concept “vrees” verloren. Men kijkt je niet begrijpend aan. Ook Wilkerson moet zoeken naar de betekenis: “De “vreze des Heeren” die hier bedoeld wordt is meer dan ontzag en respect”. Maar wat meer?

Konden we het de Ouden maar vragen!

Er is geen Weg tot de Waarheid dan door Vrees
Voor mensen als Wilkerson, die voorspellingen doen en aan wie zich openbaringen voltrekken, is gebrek aan vrees funest. “We kunnen geen volledige openbaring ontvangen van Gods woord totdat deze vrees diep in onze harten geworteld zit, elke openbaring is gerelateerd aan deze heilige vrees“. De positie van geestelijk leidsman wordt direct bedreigd.

Ik heb een tip. De donderpreek. Is dit geen waardevolle Nederlandse bijdrage aan de oplossing van de verwatering van het geloof?! Een traditie waard om af te stoffen!

Een recente poging tot donderpreek, 2 mei 2009, Bokrijk, Vlaanderen

Ook burgemeester van der Knaap van Ede heeft geprobeerd met een donderpreek het drankgebruik onder de jeugd te keren.

Zuipkeet in Nieuwleusen

zuipkeet in Nieuwleusen

Een laatste oplossing is gebruikmaken van een consumptiegoed waaraan de moderne (ontaarde) mens gewend is geraakt: de horrorfilm. Weliswaar is de angst voor eeuwige kwelling hier tot vermaak geworden – een avondje uit of gezellig griezelen met een DVD-tje thuis op de bank. Toch sluit horror nog het meest aan bij Bijbelse voorstellingen van het komende einde (Openbaringen van Johannes).

Hoe herintroduceren we hel en verdoemenis op geloofwaardige wijze? Hoe boezemen we de moderne mens – én Christenen – vrees in voor God?

de 60s: niets heilig meer

louter omkering van liefde werkt niet

infantiel maar angstaanjagend

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/02/verslagenheid-bij-david-wilkerson-gebrek-aan-angst-teistert-christelijke-wereld/trackback/

%d bloggers liken dit: