Slaaf op Gods plantage

Gods plan met de mens vind je niet in de media en magazines.

Modern druggebruik

God vind je niet in de Viva, Linda, Arts en Auto. God is het tegenovergestelde van wellness, jezelf eens lekker verwennen. God is er niet voor jouw lekkere gevoel. Hij is je baas, niet je buddy.

Vandaag herneemt prediker David Wilkerson krachtig dit van hem bekende thema en ontcijfert, op basis van zijn ervaring als zich onderwerpend Christen, een verborgen betekenis van een bijbelse gelijkenis.

De strekking: God is het enige Goed.

God is alles

Ik hoef niet meer te proberen een doel te vinden in mijn leven, het is niet meer nodig om mijn gezin of vrienden te gebruiken om voldoening te vinden. Er is geen noodzaak meer om iets voor God te bouwen, of om een succes te zijn of om me nuttig te voelen. Ik hoef niet meer zo nodig met de menigte mee te gaan, of te proberen iets te bewijzen. Ik hoef niet naar manieren te zoeken om mensen te behagen en ik hoef ook niet meer op eigen kracht mezelf uit problemen te denken of te redeneren“.

Geloven is het stuur uit handen geven, aardse ambities lachend terzijde werpen en trouw de Heer dienen.

Wilkerson wijdt lyrische woorden aan de ingrijpendheid van die keuze:

Wat een prachtige deal! Ik geef mijn vieze oude kleren van zelfstandigheid en goede werken op. Ik leg mijn oude versleten schoenen van het streven aan de kant. (..). De Heere Jezus (..) brengt u vreugde, vrede, een doel en heiligheid. En Hij wordt alles voor u – uw waken, uw slapen, uw ochtend, uw middag en uw avond“.

En dit alles ook nog eens voor niets!

Vieze oude kleren

vieze oude kleren van zelfstandigheid

Vreugde, vrede, een doel
De vraag is: hoe ziet zo’n leven eruit voor een Christen met gewone baan?

Mag je, om te beginnen, nog wel een ‘gewone’ baan hebben? Moet niet altijd je koffer klaar staan en jij elk moment bereid zijn te gaan waarheen God je stuurt?

En huisje-boompje-beestje…zijn die niet heel erg ‘vieze oude kleren’?

Wilkerson roept het vergezicht op van een bedelmonnikenorde, mensen onthecht van familie, have en goed.

Fransiscaner bedelmonniken

Het is een arm leven, in meer dan één opzicht, maar Jezus – de hoofdprijs – maakt het verschil. Jezus vult een leegte totaal: “[Jezus] brengt u vreugde, vrede, een doel en heiligheid. En Hij wordt alles voor u – uw waken, uw slapen, uw ochtend, uw middag en uw avond”.

U bent mijn alles want ik ben niets
Jacques de Kadt, vooral herinnerd als een van de weinige intellectuele bestrijders van fascisme en nazisme in Nederland, maakt in dit verband een interessante opmerking:

Als alle leven uit God is, door God geleid wordt en naar God voert, dan is dat ongetwijfeld een “zin” die verbinding schept tussen de talloze momenten, de reeksen van ervaringen, waaruit het leven bestaat. Maar de vraag dringt zich op, of God niet een andere uitdrukking is voor “de zin des levens” en of men eigenlijk niet bedoelt, dat het leven zinloos zou zijn, als het niet een zin had, en dat we dus moeten aannemen, dát het een zin heeft, willen we ons niet ongelukkig, reddeloos, dwaas, wanhopig voelen” .
Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1946, 2e druk, 1e druk 1939), p.148

Anders gezegd, overschreeuwt Wilkerson niet een leegte?

Wat betreft de ‘vreugde’ die Jezus brengt (naast een doel en ‘vrede’): vreugde zonder object en aanleiding, vreugde als jeuk, is een belediging van zowel vreugde als God.

  • Vreugde is geen cadeautje bij besteding van een bepaald bedrag aan boodschappen
  • Vreugde is geen beloning voor gehoorzaam gedrag
  • Vreugde is geen dogma
  • Vreugde kan niet per decreet opgelegd.

Vreugde is een gevoel, meer of minder te veinzen.

  • Een grijns op een foto of de zin ‘Ik ben vol vreugde’ zegt niets. Het eerste kan een aap ook.

Lachende chimpansee

Leegte is verstopt gevoel. Lang weggestopt leidt het tot verzuring en pogingen wraak te nemen op mensen met meer talent tot vreugde. ‘Kapittelen‘ is in dat verband de fraaie term van religieuze herkomst.

Doe de authenticiteittest en bekijk onderstaand filmpje. U merkt vanzelf met welk kamp u sympathiseert.

leven en leer

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/03/slaaf-in-gods-handen/trackback/

%d bloggers liken dit: