Heer, visiteer mij!

Zonde staat niet in tegenstelling tot zuiverheid en perfectie. “Perfectie heeft niets te maken met zondeloosheid, een feilloos bestaan”, aldus David Wilkerson, in overeenstemming met het eerder door hem verkondigde: zonde is het probleem niet.

Belangrijker dan deze of gene zonde is de permanente bereidheid je door God te laten visiteren (naast het geven van een Hem overtuigende bevestiging van Zijn bestaan en het permanent in Zijn buurt blijven).

Een zuiver Christen is als een eerlijk profwielrenner: immer bereid mee te werken aan de dopingcontrole. Tegenover God beroept een Christen zich niet op privacy.

Verstoppertje willen spelen werkt sowieso op de lachspieren. Hoe wil men zich voor de alziende God verstoppen?

Visitatie is dan ook niet nodig om de waarheid te vinden. Die weet God al. Het is een test van je medewerkingsbereidheid.

Een werkelijk Christen doet meer dan dat en vráágt om visitatie: “Een zuiver hart wil dat de Heilige Geest komt en de innerlijke mens doorzoekt, om Zijn licht te schijnen in alle verborgen delen – om te onderzoeken en te openbaren, en om alles uit te graven en weg te nemen dat niet als Christus is”.

God wil je hart schoonboenen, als vooraanschijn van je hemelse natuur. Schoon ben je als een bruid, ideaal geprepareerd voor spirituele gemeenschap met God, helder als een onbeslagen ruit, een badkamer met glimmende tegels:

Zijn doel is niet om ons op heterdaad te betrappen in zonde of om ons te veroordelen, Hij is er op uit om ons voor te bereiden om in Zijn heilige aanwezigheid te kunnen komen als reine, pure en zuivere mensen“.

De feitelijke spirituele reiniging is pijnloos. Je hoeft er zelf niets voor te doen. God doorzoekt en licht door met zachte hand en heelt:

“Het doorzoeken van de harten gaat niet op een wraakzuchtige manier, maar op een helende manier”.

Fouten maken mag, in herhaling vallen mag. Belangrijk zijn ge- hoorzaamheid en de permanente bereidheid tot liefdevolle cor- rectie en reiniging door God. Je zou denken: dat moet te doen zijn!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/06/volkomen-overgave-aan-gods-reinigende-visitatie/trackback/

%d bloggers liken dit: