Gezever en gevijf en -zes

Vandaag laat de vertaling van David Wilkersons religieuze overdenking nogal te wensen over.

Dikke duim

Gods woord is soms duister maar dit keer ligt het aan Zijn vertalers – of beter: ‘zijn’ vertalers, want het gaat om de woorden van David Wilkerson, onmisbaar charismatisch prediker.

  • Toen Petrus gezeefd werd“?? Wat is zeven? Ik ken ‘sneven’, en ‘testen’. Check leert dat ‘zeven’, in de betekenis van ‘ziften’, een correcte vertaling van het Engelse ‘sift’ is. Toch zal de Nederlandse lezer het met me eens zijn dat de Amerikaanse afgezanten van David Wilkerson in missiegebied Nederland onze spraakgebruiken nog te weinig kennen. Ze lijken op van die keurig gekapte Mormonen die (vroeger) aan de deur konden aanbellen om met knauwend Amerikaans accent hun waren aan de man te brengen, zich zo te zien niet bewust van het feit hoe nadelig hun kapsel en kledij voor hun overtuigingskracht waren – althans in een tijd dat iedereen lang haar en spijkerbroek droeg.
  • Eenzelfde bevreemding bevangt me als ik lees: “Bemerkt u een verleidelijke aantrekkingskracht in uw leven? Brouwen er diepe problemen en zorgen in uw hart?“. Zorgen als bierbereiding?

Voor de rest bespeelt de vertaalde preek een vertrouwd register: een gitzwarte eindtijd met, als speels accent, een lichtstraaltje. Dus stevenen we vertrouwd af op de ondergang maar aan de andere kant: “Er keren vandaag de dag een vloed van nieuwe bekeerlingen zich tot de Heer, joden en heidenen, en ook veel mensen die terugkeren na teruggevallen te zijn“. Dat is goed nieuws!

En Wilkerson waagt zich aan een gevoelig theologisch thema, van het type: was Judas schuldig aan het verraad van Jezus, het moest immers volbracht, “iemand moest het doen”? Al eerder heb ik Wilkerson als dilettant afgeschilderd, toen op het gebied van gewetensvorming. Dit keer doe-het-zelft hij rond Petrus’ verloochening van de Heer. Fijn, die zelfwerkzaamheid, maar ik wend me, als het erop aan komt, toch liever tot de vakman die is aangesloten bij de beroepsvereniging en zich onderwerpt aan het verenigingstuchtrecht. Wilkerson theologiseert op het niveau van “Ik stel me zo voor dat”:

  • Ik stel me zo voor dat Petrus richting de bergen van Judea liep, en op zijn gezicht viel met z’n handen uitgestrekt, en het uithuilde
  • Ik stel me zo voor dat Petrus in de geest op stond terwijl de Geest van God door hem heen stroomt, zijn handen opgericht naar de hemelen, terwijl hij het uitroept

Ik stel me zo een hele dikke duim voor.

Het siert Wilkerson echter ten zeerste dat hij niet claimt dat de Heilige Geest hem dit ingefluisterd heeft. Op zich had Die hem zo kunnen informeren en onderrichten over hoe een en ander destijds verlopen is. Dat dit niet gebeurd is, mag u voor uzelf op waarde schatten (of hierbij om leiding vragen).

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/16/gezever-en-gevijf-en-zes/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Comment

  1. Voor het antwoord op je moeilijke vraag inzake de nederlandse taal “Wat is zeven?”, inderdaad een vraag binnen de categorie hogere taalwetenschappen.

    Als je bijvoorbeeld zand zeeft, dan stop je zand in een zeef wat dan door de gaatjes zakt. De onzuiverheden, zoals takjes, steentjes en wat al niet meer blijft achter in de zeef waardoor je op een gegeven moment gezuiverd zand over houd. Dan begrijp je ook meteen denk ik wel hoe het woord “zeven” hier bedoeld wordt 😉


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: