Op een onbewoond eiland

David Wilkerson isoleert zich meer en meer.

Oudere lezers herinneren zich misschien de ooit zeer populaire schrijver/humorist Godfried Bomans. Die verbleef in 1971 op verzoek van de radio een week te midden van de meeuwen op Rottumerplaat, een onbewoond eiland. Het werd geen succes. Bomans raakte ontregeld, had angstaanvallen en verviel tot somberheid. Daaraan moest ik denken toen ik vandaag David Wilkerson las.

Godfried Bomans op RottumerplaatRottumerplaat

Godfried Bomans op Rottumerplaat

Wilkerson predikt God als onbewoond eiland, maar voorzien van alle leeftocht die een aangespoeld Christen nodig heeft. Of een bijbel daartoe behoort is onduidelijk, God en mens staan op het eiland immers al in een mystiek (of nuchter) 1 op 1-contact.

Wilkersons solistische/eigenwijze theologisch opereren doet hem in twee bekende (zo bekend als het herdersmat bij schaken) duivelse valkuilen stappen:

  1. hij denkt dat de duivel niet op dit eiland aanwezig is – anders gezegd: meent feilloos Gods bedoelingen en standpunten weer te geven
  2. hij denkt dat een mens zonder andere mensen kan

1. Exit duivel
Wilkerson fantaseert onbijbels over een direct contact met God. In die schone droom is geen plaats voor de duivel als stoorzender. Hoewel de duivel in menig overdenking van Wilkerson groot succes heeft bij Christenen, sluit hij zichzelf daarvan nu uit. Reden lijkt het mystieke/nuchtere 1 op 1-contact met God.

Wilkerson staat als het ware te dicht bij God dan dat de duivel er nog tussen komen kan.

Wilkerson is vaag en theoretisch over dat 1 op 1-contact. Hij spreekt bijbels-ambtelijk van ‘het Heilige der Heiligen’ en dat is het dan. Christen-mystici uit het verleden, zoals Meester Eckhart, wekken meer de indruk vanuit een levende ervaring te schrijven.

Die indruk van dorheid wordt versterkt door een dogmatische stellingname, direct na het aanstippen van zijn mystieke ervaring. Dogmatiek verdraagt zich slecht met mystiek, welke, naar wat ik ervan begrijp, vastgelegde kaders eerder doorbreekt dan de orthodoxie ondersteunt.

Verder wekt Wilkersons theoretisch bewijs van de mogelijkheid van 1 op 1-contact vooral bevreemding. Wat zou makkelijker zijn dan verwijzing naar vele persoonlijke (overweldigende) ervaringen. Vergelijk Neil Armstrong die een verhandeling houdt over de theoretische mogelijkheid als mens op de maan te wandelen.

In citaten:

Hoe denkt Wilkerson de duivel van het eiland te weren? Het ‘onbewoond eiland’ is een beeldspraak voor het mystieke contact met de Heer. Alleen een staat van permanente genade, 24 uur 1 op 1-contact, biedt dagelijks volledige bescherming. Was dit de situatie, dan zou je meer enthousiasme van Wilkerson verwachten en sterkere promotie. Maar we horen Wilkerson hier nauwelijks over.

In alle andere gevallen is er geen reden om aan te nemen dat Wilkerson minder dan andere Christenen vatbaar is voor misvattingen (door hem snel ‘duivelse leugens’ genoemd). Afstand is voor de duivel geen bezwaar. Die is al op het eiland voor Wilkerson arriveert!

na 30 seconden: zo makkelijk kom je niet van de duivel af

2. Exit medemens
Wilkerson is stellig over miljoenen medechristenen:

Miljoenen mensen uit alle landen hebben Christus in hun leven, maar toch hebben veel van deze mensen (..) de Heer niet als bron in hun leven“.

Wilkerson beleert. Hij veronderstelt dat anderen bereid zijn zich voor zijn inzichten open te stellen, anders zou hij geen poging wagen ze van gedachten te doen veranderen. Wanneer heeft hij echter zichzelf voor het laatst opengesteld voor de inzichten van medechristenen?

Wilkersons advies aan medechristenen bevordert het isolement. Laat contact met medechristenen of Christelijke predikanten voor wat het is, contact met God is genoeg:

De Heer zelf dient alles te worden, Hij alleen dient uw bron van avontuur te worden, uw constante opwekking. Hij dient uw Woord te zijn en de genade die u elke ochtend ontvangt. Vanaf het moment dat u de grens [naar het Heilige der Heiligen] gepasseerd bent, kunt u niet langer meer steunen op begiftigde leraren, gezalfde predikers of krachtige evangelisten. Als u (..) continu op zoek bent naar een persoon die u kan zegenen en voor u kan bidden – dan bent u overduidelijk niet tevreden met Jezus … Hij dient alles voor u te zijn, want Hij is alles wat u ooit nodig zult hebben!

Dat brengt hem wel in een lastig parket. Want Wilkerson zelf predikt sinds jaar en dag en publiceert bijna dagelijks een overdenking. Hij zou lezing moeten ontraden, zou niet moeten prediken (God heeft zijn bemiddeling niet nodig), zou zijn overdenkingen voor zichzelf moeten houden. Hij kan volstaan met: “Ik neem aan dat u uw eigen contact met de Heer hebt? Nee? Zoek dat dan onmiddellijk!”.

Anders dan Wilkerson ben ik van mening dat Christenen elkaar zeer kunnen steunen in hun geloofsbeleving en -ontwikkeling. We kunnen leren van elkaars ervaringen en valkuilen vermijden waarin anderen gestapt zijn. Juist alleen op een eiland ben je vatbaar voor dwaling.

Van horen zeggen
Opnieuw schermt Wilkerson met vrede en rust als Goddelijke beloning van de Christen:

Heeft u uw beloofde land in bezit? Heeft u de hand gelegd op de voorzieningen en zegeningen die de Heere Jezus voor ons gewonnen heeft aan het kruis? Ik wil er bij u op aandringen, zorgt ervoor dat de Heer uw leven wordt, uw alles. Neem God’s uitnodiging aan die voor u klaarligt, en betreed een vrede en een rust die u tevoren nooit gekend heeft“.

Zelf straalt hij deze kwaliteiten geen moment uit. Misschien troost Wilkerson zichzelf in de eenzaamheid van een groot maar leeg gelijk.

vluchtfantasie

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/24/op-een-onbewoond-eiland/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: