Op eieren lopen

Een gelovige heeft het zwaar. Maar goed dat er die belofte is van later wordt het beter!

Op eieren lopen

Ook vandaag draait David Wilkerson de duimschroeven flink aan. Word je gesard, draaien mensen je een poot uit? Niet alleen moet je als Christen ze vergeven, aardig voor ze zijn en voor ze bidden – maar als je het niet doet, zijn de gevolgen voor eigen rekening:

Maar als we weigeren om hen te vergeven die ons pijn gedaan hebben, dan zijn wij het die daar de gevolgen van moeten onder- gaan.

1. We worden schuldiger dan de persoon die ons iets heeft aange- daan
2. Gods genade wordt voor ons afgesneden. Wanneer er zaken mis gaan in onze levens zullen we het niet begrijpen, omdat we leven in ongehoorzaamheid
3. Onze aanklagers en vervolgers blijven ons van onze vrede be- roven, zij worden de overwinnaar omdat ze ons een blijvende wond hebben gegeven
4. Omdat satan er in geslaagd is onze gedachte af te laten wijken naar wraak, is hij in staat om ons te verleiden tot nog grotere zonden. En we zullen nog grotere overtredingen begaan als voorheen

Meteen weer die druk! Hoe gemakkelijk hebben het, daarmee vergeleken, onze plaaggeesten: die hoeven niets! Gelukkig wacht hun op het einde de dood, anders was de onrechtvaardigheid haast niet te dragen! Maar dat mag je niet zeggen.

Over door God geschonken vreugde, gunsten en zegeningen hier beneden zou ik me geen illusie maken, daarover is Wilkerson elders niet overtuigend genoeg. Een en ander wordt ook zo aan voorwaarden gebonden, dat een mens met zelfrespect ervan af ziet:

We brengen glorie aan onze hemelse Vader wanneer we de zonden die tegen ons zijn begaan vergeven. Door dit te doen wordt ons karakter opgebouwd. Wanneer wij vergeven zoals God vergeeft, zal Hij ons een gunst en zegen openbaren zoals we die tot nu toe nooit gekend hebben

De ‘ongekende beloningen’ in combinatie met een vervoeging van het werkwoord ‘zullen’ vormen een bekende formule. Daarom, zoals Gerard Reve dapper dichtte: “Toch goed dat er een God is“.

Of is resultaat op aarde toch mogelijk?!

Terwijl het zoveel slimmer kan – en binnen Christelijke marges. Eerst kwaad met kwaad vergelden, tot je flink opgelucht bent. Lukt dat onvoldoende, beken je alsnog schuld en vergeeft, bidt en helpt. God vergeeft graag en je oogst andere giften van Hem, in de vertrouwd onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/30/op-eieren-lopen/trackback/

%d bloggers liken dit: