Ik ben het levend bewijs

Je herkent heidenen aan hun beweeglijkheid. Fronsen trekken over hun gezicht, dat nooit stil staat. Ze springen van het ene been op het andere. Het totale beeld is rillerig en onrustig.

Repelsteeltje

Ze wikken en wegen, maken vergissingen en praten daar dan weer over. Ze veranderen hun mening, draaien beslissingen terug – het zijn zoekende mensen, draaitollen. Je wordt er duizelig van!


geen moment rust

Hun gebrek aan zekerheid uit zich in een moeilijk te vatten energie, die ze voortdrijft en van alles doet uitproberen.

Zo hoeft het leven niet te zijn! Voor een Christen ligt een gedetailleerde marsroute klaar! “De Heilige Geest voorziet in hele duidelijke, gedetailleerde instructies voor hen die met Hem wandelen“, aldus prediker David Wilkerson vandaag.

U zult zeggen: “Ja, over zulke dingen lees je in de Bijbel. Maar daar gebeuren ook andere dingen waarvan je tegenwoordig niet hoort of ziet. De zon stilzetten, een zondvloed, dematerialisatie, enzovoort”.

Het eerste is waar. Zeker inspireert de lifestyle van de eerste Christenen. De beslissingen, bewegingen en handelingen van honderden, duizenden mensen werden perfect gecoördineerd door de Heilige Geest. “De Geest sprak tot hen en gaf hen richting in elke minuut van hun leven“, aldus Wilkerson, “Het motto van de nieuw-testamentische gemeente was “Laat zij die oren hebben luisteren naar wat de Geest te vertellen heeft!”“.

Maar zulke zegeningen zijn ook nu nog mogelijk! David Wilkerson herhaalt ten bewijze het verhaal van de stichting van zijn kerk in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw:

Ik begon mijn bediening in New York omdat de Heilige Geest me heel duidelijk vertelde: “Ga naar New York en bouw een gemeente”. En hij vertelde mij ook wanneer ik moest komen (..). Ik kan me nog herinneren dat ik op Broadway en 7th Avenue stond, en dat ik moest huilen, ik hield mijn handen in de lucht en de Heilige Geest zei “In dit gebied zal ik een gemeente oprichten. Gehoorzaam mij David, begin een gemeente in New York!”. Times Square Church is (..) het resultaat van een heldere, gedetailleerde instructie van de Heilige Geest!”

De Heilige Geest sprak heel duidelijk en geeft heel specifieke instructies voor de gewenste inrichting van uw leven. Aan u de opdracht te luisteren. Misschien kunt u, ter ondersteuning van uw bereidheid tot onderwerping, uw armen oprichten in een gebaar van ontvankelijkheid. Wees op een actieve wijze passief!

Times Square Church

het bewijs geleverd: de locatie van de Times Square Church

Het verbaast niet dat de Heilige Geest David Wilkerson, een predikant, opdroeg een nieuwe kerk te openen. Bent u bakker, dan kan het een bakkerszaak zijn, op een plek waar God’s woord node gemist wordt of een bakkerszaak anderszins past in het omvattende plan. Bedenk: veel apostelen waren visser!

Handelingen 16 toont een door de Heilige Geest geleid leven in optima forma. Avontuurlijk genoeg, met als voordeel dat God de voor u juiste/zekere keuzes maakt:

  • God hindert u bij het inslaan van een ongewenste richting
  • God geeft opdrachten via visioenen
  • God bevrijdt u uit hachelijke situaties (als het moet met een aardbeving)

Maar statistisch gezien is de kans groot dat u veel diensten verleent aan de kerk, evangeliseert of veel doneert. Er is nu eenmaal niets mooiers.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/07/31/ik-ben-het-levend-bewijs/trackback/

%d bloggers liken dit: