Relikitsch

Het heeft iets ziekelijks, de voorkeur van prediker David Wilkerson voor situaties van het mes op de keel en dan de vraag: geloof je me of niet?

Mes op de keel

Zwart en wit
Mijn antwoord zou zijn: “Eerst dat mes weg, dan praten we verder”. Dat zou ik zeggen als het mes me symbolisch op de keel werd gezet (‘symbolisch’, zoals in ‘wandelen in de vreze des Heeren’). Het terugbrengen van een reeks keuzes tot twee staat bekend als de debattruc van het vals dilemma.

Ziekelijk vind ik het zich genotvol bezighouden met situaties van reële moorddreiging alsof het spel is, dood niet dood maar slechts ‘game over’, herstart mogelijk. Dat getuigt mijns inziens van gebrek aan respect voor de waarde van het leven. Ook doet het denken aan gevoelsarmoede, alsof alleen grove prikkels nog een gevoelsreactie uitlokken bij betrokkene.

Genuanceerdere keuzes
Zou me een echt mes op mijn levende keel worden gezet, zou ik anders reageren. “Eerst dat mes weg, dan praten we verder” zou brutaal gevonden kunnen worden. Ik zou bang zijn en fanaten geen excuus willen geven hun evenwicht tijdelijk te hervinden via mijn verscheiden.

Elke keuze heeft zijn prijs. Er zijn situaties denkbaar dat, van buiten en achteraf bekeken, het offer van het eigen leven de zaak waar iemand voor staat meer dient dan zwichten voor het dreigement van een agressor en het vege lijf redden.

Dit is niet het soort dilemma waar David Wilkerson het geduld voor heeft. Niets mooier dan het offeren van eigen of andermans leven voor de Heer!

Wilkerson ziet dilemma noch agressie van de mes-op-de-keel-zetter maar louter schoonheid van godsvertrouwen. Onlangs genoot hij weer van het verhaal van Abraham die zijn zoon de keel doorsnijdt als God daarom vraagt.

Vandaag verhaalt hij over drie vrienden van Daniël. Zij trotseren een heerser die wil dat iedereen in aanbidding op de knieën valt voor een gouden beeld. Vervelende mensen tippen de heerser dat Daniëls vrienden dit niet van plan zijn. Ze worden voorgeleid. Hun dood dreigt als ze niet op de knieën gaan.

Gloyende OvenBegijnhof, Amsterdam

U voelt hem al aankomen: ze weigeren. En ook het vervolg verrast u niet (onze God is immers de beste): de mannen gaan niet dood, het vuur waarin ze worden geworpen, krijgt geen vat op ze, sterker nog, er is duidelijk een vierde mannetje te zien, “de vierde lijkt op een godenzoon!“.

U voelt hem al weer aankomen: de heerser is onder de indruk. Verrassing: hij laat ze niet toch in stukken hakken! Het is een polytheïst, hij kan waardering opbrengen voor een god met ballen:

Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego [de drie vrienden], in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze“.

Gelovigen naar het hart van David Wilkerson! “In leven of in de dood, we zullen op Hem vertrouwen!“. Niet alleen Davids hart springt op, ook dat van engelen en Hem: “Geliefden, dit is het soort geloof en vertrouwen dat maakt dat de engelen in de hemelen feest vieren, en die het hart van God verblijden“.

Door alle drama vergeet je hoe onrealistisch de geschetste situatie anno nu is. Geen Christen in de Verenigde Staten wordt een haar gekrenkt omwege van het geloof en de samenleving is doordesemd van Christendom. Alle presidenten zijn christelijk.

Christenen aan de macht

Daniël’s vrienden stonden oog in oog met een van de grootste opgaven die een mens ooit kan tegenkomen. Als God niet zou komen met een wonder dan zou dat hun dood betekenen!“.

Heer, ik ben ervan overtuigd, dat u in staat bent om mij te bevrijden. U hoeft slechts één enkel woord uit te spreken en het zal allemaal voorbij zijn. Maar mocht dit niet gebeuren, dan (..) zal [ik] trouw en gehoorzaam aan U blijven. U wegen zijn vele malen hoger dan de mijne Heer“.

Je kunt het godsvertrouwen noemen. Ik noem het gebrek aan kritische zin, gevoelsarmoede en levensvijandigheid. Relikitsch.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/08/03/relikitsch/trackback/

%d bloggers liken dit: