Twijfelaars en de Heilige Geest

U heeft mij helemaal niet nodig, zegt David Wilkerson: “Wees ervan verzekerd dat Hij [de Heilige Geest] niet alleen tot pastors/ dominees, profeten en onderwijzers spreekt maar tot alle volgelingen van Jezus“. Goed nieuws voor twijfelende gelovigen!

Profeet

Misschien bent u er zo een, iemand die zonder de dagelijkse leiding van David Wilkerson al snel vervalt tot het stellen van verlammende vragen. Wilkerson’s profetenmantel en bijbehorende kastijdingen houden u scherp.

Twijfelaar

Vandaag wijst Wilkerson u op de mogelijkheid van rechtstreekse, persoonlijke instructie door de Heilige Geest. Direct van de Bron!

De situatie lijkt alleen maar voordelen te kennen:

Ook het leggen van contact is bijzonder eenvoudig: breng dagelijks “quality time” met Hem door en u vermurwt Hem. Hij opent uw hart en u hoort Hem.

Toch heb ik begrip voor uw blijvende voorkeur voor David Wilkerson. Een belangrijk verschil tussen Wilkerson en de Heilige Geest is, dat als David Wilkerson spreekt, u nimmer twijfelt of David Wilkerson wel spreekt. Dat is met de Heilige Geest toch anders. Met alle ontzag, het blijft toch een geest, ook al is Het een heilige:

  • u ziet Hem nooit
  • imitatie door de duivel is gemakkelijk. De imitatie is niet perfect maar de kwaliteit van uw geloof bepaalt of u hem doorziet. Voor een twijfelaar geen prettige gedachte
  • u moet toegeven, dat u nog nooit het gevoel heeft gehad in bezit te zijn genomen door een geest. Uw gedachten zijn tot op heden elk moment de uwe geweest

David Wilkerson daarentegen heeft een zeker contact met de Heilige Geest en duidelijk geen last van twijfel. U houdt zich daarom misschien maar liever vast aan Wilkerson. U hoort dan wel via hem wat de Heilige Geest te zeggen heeft.

U loopt dan wel persoonlijke boodschappen en leiding mis. Dat is de prijs die u betaalt voor uw onzekerheid.

Maar niemand is perfect, zoals David Wilkerson niet nalaat te benadrukken! God verricht Zijn werk om Hem moverende redenen zelfs bij vóórkeur via zwakkelingen. Er is dus geen enkele reden tot zorg! God houdt toch ook van u!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/08/07/uit-eerste-en-tweede-hand/trackback/

%d bloggers liken dit: