Gebed zonder einde

Een Christen doet het altijd fout. Een oude mens is nu eenmaal een misbaksel. Maar David Wilkerson heeft de oplossing!

gebedsmolen

Doe het volgende en u bent verlost van het probleem van uw ver- keerde aard:

          God registreert al uw gedachten. Hij kent alle keren dat
          u aan Hem denkt. U bedankt Hem op deze wijze over-
          vloedig.

          God registreert al uw gebeden. U getuigt op deze wijze
          van uw minderwaardigheid.

Volgens David Wilkerson verzamelt u zo “olie voor de olielamp”, gelijk de wijze maagden in de bijbelse parabel. Twee eenvoudige stappen voor een mens, maar uw redding voor de eeuwigheid!

De redenering overtuigt alleen niet. De beginvraag kan aan het eind opnieuw gesteld. Bidden maakt je natuur niet minder verwor- pen. Bidden om je ziel te redden is al helemaal meer van hetzelfde. Daarom eindigt het zoals het begon: “Vader, ik realiseer me dat ik niet ben wat ik dacht te zijn. Ik dacht dat ik best een goed persoon was. Maar welke magere verdienste ik ook mag hebben, het levert me niets op. Het zijn vieze lorren in Uw aanblik. Ik kan niet gered worden door mijn goede werken, ik weet het, ik heb Uw genade nodig. Ik maak mijzelf klein voor U. Heer, heb genade met mij, een zondaar”.

Als niets helpt, kun je net zo goed ontspannen en het in God’s hand leggen. Of in de stress schieten in het besef van de mogelijkheid van een eeuwig verblijf in de Hel (Wilkerson’s aanbevelingen slui- ten aan bij het tweede type reactie).

Lezing van de bijbeltekst had Wilkerson’s misvatting kunnen voorkomen – maar dat is overvragen. Die noemt nadrukkelijk praktische goede werken “olie voor de olielamp” en niet de hele dag dezelfde zinnen bidden:

“Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. (..) Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijk- sten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

We hebben het hier niet over bewijsplaatsen verspreid over de dikke Bijbel, Jeremia die Jezus zeven eeuwen eerder voorspelt of een regel uit een Psalm die voor een of andere kwestie naar voren wordt gehaald. De uitleg van de parabel volgt direct op de parabel, ‘recht voor de neus’. Je kunt er haast niet overheen lezen. Toch presteert David Wilkerson dit – en de Heilige Geest (100% bij- belvast), die hij zo vaak tevoorschijn roept als zijn helper en advi- seur, is nergens te bekennen.

Misschien tetterde Wilkerson er te hard door heen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/09/07/gebed-zonder-einde/trackback/

%d bloggers liken dit: