De bidsprinkhaan

Prediker David Wilkerson leest de tekenen van Gods schepping en keert zich af van de verderfelijke heremietkreeft.

Mene tekelGod's army

God heeft een hekel aan de moderne mens. Wat is die druk bezig het eigen leven in te richten. Maar dat kan helemaal niet!

Hij of zij praat, denkt en schrijft zonder enige relativering van de eigen persoon, zonder bescheidenheid ook. Men reflecteert maar door, over gevoelens en ambities, over de maatschappij. Men gaat in discussie, wisselt standpunten uit, laat meningen botsen – ikke ikke ikke.

Groter contrast met een Christenleven is nauwelijks voorstelbaar.

Van de Christen is God het focus, alfa en omega. Soldatendeugden regeren het bestaan: strijd, trouw en moed. Strijd tegen de satan, trouw aan de wettige echtgenoot, Gods woord en de Heilige Geest als bestuurder van het eigen dagelijks leven, en de dapperheid van afhankelijkheid, het avontuur van zich aan God toevertrouwen.

ChristenstrijdersChristensoldaat

Zo luidt de Weg van de Christen. Die is niet alleen in de Bijbel te vinden. Prediker David Wilkerson leest hem af aan de tekenen van Gods natuur:

Kreeften worden dagelijks door golven heen en weer geslingerd en van alle kanten aangevallen door wezens uit nog diepere wateren. Ze moeten continu strijden om zichzelf te beschermen, en na verloop van tijd ontwikkelen zij een sterke schelp en een krachtig instinct om te overleven.

Aldus toegerust, weren zij zich geducht:

Hun vijf paar poten werden krachtig en sterk omdat ze continu de krachtige vloed moesten weerstaan. En ze leerden zich te verstoppen voor hun aanvallers door zich vakkundig te laten zinken onder de rotsformaties.

Wat een voorbeeld geven deze kreeften! Ze steken parabels, zoals die van de vijf wijze en dwaze maagden, naar de kroon:

Wij worden als gelovigen heen en weer geduwd door golven van moeilijkheden. We komen oog in oog te staan met wrede roofdieren uit het koninkrijk van satan. Maar terwijl de strijd voortzet, worden we sterker en ontdekken de listen van de duivel terwijl hij ze tegen ons inzet. We ontdekken ons ware toevluchtsoord, de “spleet in de rots” (..) .

Er zijn echter ook andere kreeften, enigszins lasterlijk ‘heremietkreeft’ genoemd. De duivel heeft ze behekst! Dat neem ik tenminste aan, want het alternatief is nog verschrikkelijker: God heeft ze zo geschapen!

De heremietkreeft is als het ware de homoseksueel onder de kreeften. Hij (/zij) ontloopt de strijd:

Wonderlijk genoeg geven sommigen in deze kreeftenfamilie de strijd om te leven op. Ze gaan op zoek naar een veilige haven en leven in een onbewoonde schelp van een ander schepsel. (..) Terwijl ze genoegen nemen met veiligheid trekken ze zich terug uit de strijd en ontsnappen naar een tweedehands huis dat al reeds gebouwd is.

Maar deze ‘veilige woningen’ blijken erg kostbaar en vervallen. Door hun gebrek aan strijd verslechteren bepaalde delen van hun lichaam en zelfs hun organen verschrompelen doordat ze te weinig gebruikt worden. Na verloop van tijd verliest de heremietkreeft alle kracht om te bewegen, maar ook alle vitale delen die hij nodig heeft om te ontsnappen. Deze ledematen vallen er gewoon af, waardoor de kreeft weliswaar buiten gevaar is, maar compleet onbruikbaar is om ook maar iets te doen behalve te bestaan.

Kreeften strijden om banale zaken, Christenen om de ziel, maar voor de rest valt veel van kreeften te leren!

Hoewel…de ziel bevindt zich niet in deze wereld, dat maakt de strijd erom zo apart en niet zonder meer te vergelijken met een strijd gevoerd met armen, benen of scharen.

Misschien zijn ‘strijd’ en ‘dapperheid’ te grote woorden, te agressief ook, voor dit gebeuren. ‘Worstelingen‘ – een gelukkige keuze van Wilkerson – stemt beter overeen met de innerlijke aard van zielenstrijd. Geestelijk worstelen kan iemand met zichzelf.

Maar zelfs ‘worstelen’ is te zeer aangetast door verwijzing naar het lichamelijke. De Christelijke methode is wezenlijk anders:

We ontdekken ons ware toevluchtsoord, de “spleet in de rots”, door te vertrouwen op de Heere Jezus. Alleen bij Hem zijn we écht veilig temidden van onze strijd.

Feitelijk biedt de heremietkreeft de beste vergelijking: schuilen op een veilig plekje en je geestelijke ledematen laten afvallen.

heremietkreeft

De volgende keer de boodschap van de koekoek.

4.31 minuut: God heeft de koekoekseend selfsupporting geschapen, anders dan de mens

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/09/14/god-is-een-darwinist-volgens-zijn-profeet/trackback/

%d bloggers liken dit: