Een zware beproeving

De zwaarste beproeving

Heeft u zich ooit afgevraagd: “Waarom is mijn huwelijk op zijn best een gewapende vrede en op zijn slechtst een molensteen om mijn nek?”

“Waarom zie ik om mij heen alleen maar vergelijkbare huwelijken en lijkt het heidenen en lichtzinnig gelovigen zoveel gemakkelijker…?”
“Waarom?”                                                                          “Waar is..?”

Al die mooie beloften

Uw lichtzinnige vragen demonstreren een gebrek aan kennis. Ook getuigen ze van een voor een Christen opmerkelijke naïviteit. Natuurlijk zijn Christelijke huwelijken een beproeving! Dacht u dat de duivel zich zo maar gewonnen gaf?

Heidenen en huldigers van dwaalleren laat hij ongemoeid en bevordert hun geluk, om Christenen de ogen uit te steken en in verzoeking te brengen.

Nee, uw vrouw zal waarschijnlijk niet gemeend gelukkig kunnen zeggen: “Elke dag groeit het geduld en begrip van mijn man voor mij“. U bent die geïrriteerd uitvallende echtgenoot zonder begrip voor haar traagheid van begrip. Is dat verrassend? Denk na!

David Wilkerson, de man Gods, kent de praktijk uit zijn gemeente en zijn apostolische reizen rond de wereld en natuurlijk uit zijn eigen huwelijk. Wilkerson is niet het type uitgestreken Christen dat bij het avondeten, na een echtelijke ruzie, uitgerekend 1 Korinthiërs 13 opslaat en de partner daarbij veelbetekenend aankijkt. Wilkerson windt er geen doekjes om:

Ik zou wensen dat elk getrouwd stel, dat Christus als hun middelpunt heeft, zou opstaan en de waarheid vertellen: “Het is niet gemakkelijk”. Het huwelijk is iets waar je dag in en dag uit energie in moet steken, hetzelfde geldt voor het christelijk leven. Het is net als de weg van het kruis, het betekent dat je dagelijks jezelf moet opgeven. En natuurlijk, satan weet dat uw hart er op is ingesteld om meer als Christus te worden in uw huis, dus zal hij constant allerlei moeilijkheden op uw pad gooien.

Er is geen school zo moeilijk als de school die we huwelijk noemen, een school waarop je nooit zult afstuderen. God maakt het vrij duidelijk aan ons: Ons leven met onze geliefden is het hoogtepunt, de hoogste berg van al onze beproevingen.

Wees blij met uw moeizame huwelijk! U zit op het juiste spoor, de duivel heeft het in de gaten!

Blijde Christenen

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/09/25/de-zwaarste-beproeving/trackback/

%d bloggers liken dit: