Wie uitgeput is, zal vinden

Vandaag behandelt David Wilkerson een uiterst moeilijk onderdeel van het Christelijk geloof:

genade uitdelen aan jezelf

ook wel genoemd ‘zonde schrappen uit je bewustzijn nadat je al vrede hebt gevonden door God’s beloften en vergeving’

Dorstend naar geloof, de uitputting (en redding) nabij

of

‘staan op de beloften van God’.

Dit moeilijkste geloofsonderdeel wijst terug naar een kernbegrip van het Christelijk geloof: geloof.

God doet Zijn beloften gestand, maar eerst moet een Christen ze geloven.

Wilkerson vertelt het aangrijpend verhaal van de negentiende-eeuwse zendeling Taylor. Hij vond geen vreugde in zijn geloof, ondanks dat hij veel mensen bekeerde:

Taylor was vastbesloten om zijn geloof op te bouwen en op te wekken, maar zelfs die moeite bleek ijdelheid

Ja, hoe doe je dat, geloven? Wanneer ben je er, heb je het? Wilker- son’s antwoord: je kunt er eigenlijk niets aan doen, kunt het niet bespoedigen. Maar je móet er wel alles aan doen.

Geloven als marathonlopen. Pas in de uitputting, in het opgeven, de berusting, zal het je toevallen:

Uiteindelijk, toen Taylor op z’n diepste punt zat, gaf de Heilige Geest hem een openbaring: “geloof komt niet door streven, maar door te berusten in de beloften van God”.

Taylor was al die tijd allang vergeven. Maar hij geloofde het niet. Pas toen hij opgaf, kwam het geloof tot hem.

Toen het er eenmaal was, leefde Taylor nog lang en gelukkig:

omdat hij ging staan op beloften van God, was hij in staat om een vreugdevolle dienaar te worden, die continu al zijn zorgen en moeiten op de Heer wierp.

Les voor iedere naar Waarheid dorstende Christen: wilt u het ware geloof vinden? Zoek tot u uitgeput bent en echt niet langer verder wil of kan. Pas dan, in uw uitputting, zal God u bezoeken en wat al waar was waar maken. Ga tot het gaatje!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/10/02/geloof-wie-uitgeput-van-het-zoeken-is-zal-vinden/trackback/

%d bloggers liken dit: