De Heilige Geest sprak heel duidelijk tegen mij

Prediken doe je soms tegen beter weten in. De Kerk zakt al zo lang weg, dat je er moedeloos van wordt. Hoop die blijft, is dat God maar spoedig mag wederkeren. Het moet immers veel slechter worden voor het beter wordt – en slechter dan nu kan haast niet!

Losgeslagen

Maar dan besef je dat die hoop het wegzakken van de Kerk al vanaf het begin begeleidt, nu zo’n anderhalve eeuw geleden. Ja, groei in Latijns Amerika en Derde Wereldlanden. Maar niet hier! Ja, via immigranten uit die streken. Maar niet bij inheemse, au- tochtone westerlingen!

De uitzichtloos schijnende situatie grijpt je soms naar de keel.

Iemand dichtte:

Graf te Blauwhuis
voor buurvrouw H. te G.

Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit een bruin geëmailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.
Een kind nog. Dag lieve jongen.

Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,

Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

Inspiratie
David Wilkerson, onwankelbare man Gods, wordt omringd door onwankelbare gelovigen. Maar naast zich in de kerkbank zien zij treurige exemplaren:

Als ze om zich heen kijken is het net alsof ze alleen maar voor- beelden zien van geloof dat schipbreuk geleden heeft. Christenen die voorheen ooit geloofden, hebben hun vertrouwen in God op- gegeven temidden van moeilijke tijden.

David Wilkerson is ervan overtuigd dat zulke mensen inspirerende voorbeelden nodig hebben om weer op het juiste pad te komen:

Ze hebben levende voorbeelden nodig: het leven van een man of een vrouw die vanuit geloof leeft tegenover de gehele wereld. (..) Alleen dan zullen de zondaars oog in oog komen te staan met een krachtige getuigenis van onwankelbaar geloof.

Oei!

  • Is hun voorganger David Wilkerson geen inspirerend voorbeeld?
  • Is de onwankelbare gelovige in de kerkbank naast hen geen inspirerend voorbeeld?

Zo is het inderdaad. Daarvan ben ik overtuigd. De Heilige Geest sprak vandaag heel duidelijk tegen mij: “Zo is het, Piet. Ik wil dat je deze overtuiging verankert in een overdenking”.

En dat heb ik gedaan.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/10/09/de-heilige-geestsprak-heel-duidelijk-tegen-mij/trackback/

%d bloggers liken dit: