Omringd door wonderen

Sommige mensen zijn fundamenteel ongelovig. Geen wonder of bevrijding brengt daarin verandering.

Beaune-Laatste Oordeel, detail

Misschien is redding niet voor hen weggelegd. Vraag me niet waarom de ene wel, de ander niet.

Soms zie ik een krampachtig pogen, geloof aan de buitenkant. Dat is een even verwonderlijk schouwspel. Men doet zich zeker voor, is roomser dan de paus, prijst de Heer uitbundig. Maar wat het ook is, het gebrek aan overtuiging slaat je als een vette walm in het gezicht. Het masker houdt niet en je ziet het werkelijk gezicht daarachter, vertrokken van woede of vertwijfeling: waarom heb ik het [geloof] niet?

Het blijft een raadsel. Neem de discipelen. Ze misten onze zekerheid achteraf dat Jezus God’s Zoon is, maar hadden anderzijds het grote voordeel – zou men denken – te leven met Hem. Zij kenden Zijn wonderen niet van horen zeggen maar waren erbij. De wonderbaarlijke spijziging:

De Heere Jezus verrichte dit wonder tot tweemaal toe, waarbij Hij de ene keer 5000 man te eten gaf, en de keer daarop 4000 man.

Probeert u zich eens voor te stellen dat deze mannen tussen de menigte door liepen. En de manden droegen terwijl ze de broden en vissen uitdeelden die op een wonderbaarlijke manier voor hun ogen werden vermenigvuldigd. U zou denken dat deze discipelen op hun knieën hadden moeten vallen en riepen “Hoe is dit mogelijk? Dit is geweldig! Dit gaat het menselijk verstand totaal te boven, o Jezus u bent werkelijk Heer!”.

Maar een paar dagen later waren de discipelen het vergeten, alsof het nooit gebeurd was. Dat het toch nog goed is gekomen, is een wonder in zichzelf!

Niet iedereen valt dit gunstig lot ten deel – en iedereen verkeert in de positie van de discipelen! Wonderen als de Doorgang door de Rode Zee of de Wonderbaarlijke Spijziging gebeuren elke dag, in ieder leven!

Je moet het willen zien. En geloven als je het ziet.

David Wilkerson, een man Gods met een geloof als een klok, verbaast zich elke dag om het vele onbegrijpelijke dat in zijn leven en gemeente gebeurt:

Hoe snel vergeten we de bevrijdingen die God verricht in onze levens? Hoe gemakkelijk nemen we de wonderen die Hij in onze levens getoond heeft voor lief? Maar toch zegt de bijbel ons keer op keer “Herinner uw bevrijdingen” (..) De bevrijdingen van gisteren zijn snel vergeten te midden van de problemen die zich vandaag voor doen.

Welke wonderen zijn afgelopen week in uw leven verricht?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/10/09/omringd-door-wonderen/trackback/

%d bloggers liken dit: