Hoe volg ik Jezus na

Navolging van Christus is de enige opdracht en toetssteen voor een Christen, vindt David Wilkerson.

de Navolging van Christus

Echt geloof bewijst zich:

  • niet door het bekeren van mensen
  • niet door wat je doet voor Christus
  • niet door wat je presteert, of je nu demonen uitdrijft of zieken verzorgt

Geen daad bewijst iets. De enige toetssteen is:

Vele Christenen en hun voorgangers zoeken het op de verkeerde plek:

Ga eens naar een christelijke boekhandel en lees de titels die op de planken staan. De meeste boeken die u daar zult vinden zijn van die zelfhulpboeken met onderwerpen als “Hoe overwin ik mijn eenzaamheid” of “Hoe overwin ik mijn depressie” of “Hoe vind ik voldoening”.

Zulke bestsellers onderstrepen het gegeven dat vele Christenen zich aan de zelfkant van de samenleving ophouden. Een feit dat er niet toe doet:

We zijn niet geroepen om een succes te zijn, om vrij te zijn van alle problemen, om speciaal te zijn of om “het te maken”. NEE, we missen hiermee het ene belangrijkste doel, de grootste roeping, die ene focus, die bedoeld is om centraal te staan in onze leven.

Hoe volg ik Jezus na
Hoe word je merkbaar meer als Jezus? Individuele daden tellen niet, zagen we. Waar het om gaat, is Jezus in u toe te laten, Hem ootmoedig uw geest, ziel en lichaam aan te bieden. Ook daarin volgt u Jezus na:

Jezus was voor de volle 100% gegeven aan de Vader en dat betekende alles voor Hem. Hij stelde “Ik doe niets en ik zegt niets zonder dat de Vader het mij gezegd heeft”.

In de perfecte Navolging van Christus bestuurt de volledige Drieëenheid uw drie-eenheid van lijf-ziel-geest:

Dus wilt u “meer vrucht” dragen in uw leven, die voortkomt uit het feit dat u meer als Christus wordt? Dan moeten we luisteren en pas handelen wanneer de Vader dit zegt.

ootmoedig uw lichaam-ziel-geest aanbieden

Zodra het roer in Goddelijke handen is, zult u liefdevol gedrag vertonen. Uw armen en benen staan ten dienste van Gods heilzame werk.

Dit klinkt voor sommigen onaangenaam. Maar wat staat u hierin eigenlijk tegen, broeder/zuster? Gehoorzaamheid is een basale Christelijke deugd (lees de Navolging van Christus er op na). Speelt uw ik op of…?

Demonuitdrijving

Om aan iedere twijfel over uw gezindheid een einde te maken kunt u het beste maar NU METEEN uw ziel en lichaam en geest aan God overhandigen. Of heeft u geen interesse?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/10/10/hoe-volg-ik-jezus-na/trackback/

%d bloggers liken dit: