Voortschrijdend inzicht

In feite en Eigenlijk

Een Bijbeltekst is soms zo moeilijk. David Wilkerson kan hetzelfde in feite duidelijker zeggen.

Bijvoorbeeld, Jezus zegt in Johannes 17:

En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven

David Wilkerson verheldert:

Jezus zegt hier in feite “De glorie die u mij gegeven heeft Vader, heb ik aan hen gegeven”

En:

Hij zegt hier dat we dezelfde glorie hebben ontvangen als dat de Vader aan hem gegeven heeft!

Glorie

Ook laat hij Gods woorden op zich inwerken:

Wat een geweldige gedachte!

En gebruikt zijn verstand:

Wat is dan deze glorie die aan Jezus gegeven is en hoe openbaart zich dat in onze levens?

David Wilkerson kan niet alleen duidelijker zeggen wat God in feite maar ook wat Hij eigenlijk beweert. Bijvoorbeeld over ‘glorie’:

Het is niet een of andere afstraling.

‘Glorie’ verwijst naar licht en is, net zoals ‘afstraling’, letterlijkfi- guurlijk dus geen lichtverschijnsel.

Luister

‘Glorie’ is eigenlijk… ongehinderde toegang tot de Vader.

Een geloofssprong brengt Wilkerson bij dit antwoord.

Sprong door de ratio

Jezus verschafte ons de toegang:

Hij heeft de deur voor ons geopend aan het kruis.

deurknop

Ook die toegang is letterlijkfiguurlijk en vraagt om meer woorden van Wilkerson:

Het woord toegang betekent hier het recht om binnen te komen. Het betekent vrije toegang en makkelijk te benaderen.

Zo schrijdt ons begrip met kleine, onwankelbare stappen voort.

Volledig begrip vereist enkele geloofssprongen meer, teveel voor één overdenking. Daarom spring ik door naar het volledig begrip van de glorie van een individueel Christen volgens Wilkerson: vurig gebed en gehoorzaamheid.

RoemToenemend begripvurig bidden

God kan eigenlijk niet zonder David Wilkerson.

           Gamma

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/10/21/voortschrijdend-inzicht/trackback/

%d bloggers liken dit: