Een perfecte offerande

Wist u dat het mogelijk is om een perfect bord voor uw hoofd te hebben? Heeft u grote honger naar de Heer, dan loopt u er waarschijnlijk al mee rond.

bord voor het hoofd

Begrippen met een specifiek Christelijke betekenis, zoals ‘hart’ en ‘wandelen’, willen de niet-ingevoerde ongelovige nog wel eens in verwarring brengen. Men leest ze werelds. Theoloog David Wilkerson demonstreert het vandaag aan de hand van het begrip ‘perfectie’:

Perfectie betekent niet dat u zondeloos bent, zonder fouten. Nee, perfectie in de ogen van God betekent iets compleet anders. Het betekent volledigheid, volwassenheid.

Zo is het ook met de uitdrukking ‘een bord voor het hoofd hebben’, die in Christelijke zin betekent: een geestelijke offerande brengen.

Bord met rijk opgetaste offerandes

Jezus gaf zichzelf als perfecte offerande – met ‘perfect’ in een verzadigde betekenis, gecombineerd werelds én Christelijk:

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. (..) Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Verblijd u evenzeer en draag de borden met uw geestelijke offergaven trots maar nederig voor het hoofd, ook hierin immer hoger strevend naar de navolging van Christus!

een muzikale offerande

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/10/23/een-perfecte-offerande/trackback/

%d bloggers liken dit: