Als mensen met gelijk toch ongelijk krijgen…

“Zo moet het en niet anders!!”. Verplaatst u zich eens in een gelovige met een na lange strijd op de twijfel gewonnen rotsvaste overtuiging.

Bestijg eens in zijn schoenen het spreekgestoelte en bekijk de verzamelde gemeente aan uw voeten. De verantwoordelijkheid! Het genoegen! In gespannen afwachting naar u opgeheven gezichten…

Zo’n man is David Wilkerson, gezegend uitlegger van Gods Woord! Wilkerson schrijft veel over zijn gelijk, dat God’s gelijk is, beide verbonden door een Bijbelregel.

In naam van Jezus velt hij nu zuivere oordelen, zelf niet langer aangetast door jaloezie, twijfel of andere aanvechtingen. Oordelen als de volgende:

Ze hebben geen visie, geen enkel gevoel van Gods aanwezigheid en hebben geen gebedsleven. Ze geven niet langer meer om hun naaste, of om de verloren wereld en uiteindelijk zullen ze zelfs niet meer om hun vrienden geven. In plaats daarvan verschuift hun complete focus naar zichzelf, naar hun eigen problemen, hun eigen moeilijkheden, hun eigen ziektes. Ze gaan van de ene crisis naar de andere, opgesloten in hun eigen pijn en lijden. En hun dagen zullen gevuld zijn met verwarring, twist, afgunst en verdeeldheid.

Het gaat slecht met de Christelijke wereld! Zoveel onzuiver geloof! Laat mij Wilkerson’s problemen met zijn medegelovigen voor u op een rijtje zetten, misschien betreft het u wel:

  1. Sommige gelovigen hebben een andere visie dan David Wilkerson
  2. Hun gebeden deugen niet; lengte, inhoud en regelmaat zijn niet zoals het hoort
  3. Na hun van David Wilkerson afwijkende visie geven ze niet meer om hun naaste
  4. Ze zullen hun vrienden laten vallen
  5. Ze worden ziek en zijn bezig met hun herstel, in plaats van met anderen
  6. Ze hebben problemen en zijn bezig die op te lossen, in plaats van aan anderen te denken
  7. Ze belanden in crisis na crisis, niet als blijk van God’s gunst maar als straf
  8. Ze zijn verward, maken ruzie en zijn jaloers

Oftewel:

Ze verschillen op het kardinale punt van David Wilkerson en zijn dankbare, gezegende en ongelukkige volgelingen: ze hangen het verkeerde geloof aan, geloven de verkeerde uitleg en…weigeren de juiste over te nemen!

Ze weigeren! David Wilkerson kan dit mirakel niet bevatten. Zijn uitleg, Dé Uitleg van de Schrift…wordt geweigerd! Waarom blijven deze mensen zich Christen noemen?!

Sommige Christenen zijn tevreden met het feit dat ze gewoon bestaan totdat ze sterven. Ze willen geen enkel risico lopen, om God te geloven, te groeien of volwassen te worden. Ze weigeren Zijn woord te geloven, en zijn verhard geworden in hun eigen ongeloof.

Oftewel: ik voel me verschrikkelijk in mijn kuif gepikt! Wie kan hem ongelijk geven? Het zal je maar gebeuren!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/11/17/een-onbevattelijk-mirakel/trackback/

%d bloggers liken dit: