In je hart opsluiten

Wat u in onze brieven leest en eruit begrijpt, hebben we ook precies zo bedoeld. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u“.

Merkwaardig. Schrijver meent te kunnen stellen: ben je het met me eens, dan heb je me goed begrepen; ben je het oneens, dan begrijp je me niet goed genoeg.

Het is als een politicus die na verloren verkiezingen concludeert: “We zullen het de kiezer nog beter moeten uitleggen”.

Deze politicus is zo overtuigd van zijn gelijk dat hij een stap verder gaat: “U zult meer uw best moeten doen”.

En als je hem begrijpt, zou je trots op hem moeten zijn, zoals hij dat weer op jou is?

Blakend van zelfvertrouwen, zogezegd. Hij noemt zijn beweringen “wierook”. Als jij het vindt stinken, weet hij genoeg:

Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt.

Zijn werken met eenvoudige tegenstellingen komt niet voort uit een verlangen naar geldelijk gewin. Het is geen aanpassing van de complexe werkelijkheid aan simpelen van geest. Het is oprechte, op leugen gewonnen overtuiging: “Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus“.

Echt wel!

Zo gaat het voort. Hij zou bijvoorbeeld langskomen maar deed het niet. Dat was uit liefde, zegt hij. Hij wil vreugde brengen en had dat niet kunnen doen, als hij was gekomen! Hij is weggebleven om te sparen!

Au! Eerste pets (brengt deze brief nu wel vreugde? Is een bezoek per brief anders dan in levende lijve?).

Dat is nog niet alles. Hij had eigenlijk gehoopt dat zijn gastheren hem zouden verblijden:

Ik had mezelf dus voorgenomen u niet opnieuw zo’n verdrietig bezoek te brengen. Want als ik u verdriet doe, wie moet mij dan blij maken? Toch alleen u – en u zou nu juist verdriet door mij hebben. Dat is ook precies wat ik u geschreven heb: ik wilde niet dat ik bij mijn bezoek verdriet van u zou hebben, terwijl u mij juist blij had moeten maken. En ik had er alle vertrouwen in dat u allen in mijn vreugde zou delen. Toen ik u schreef was ik terneergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen. Ik wilde u geen pijn doen, maar u laten weten hoezeer ik u liefheb.

Schrijver wordt sentimenteel. Terwijl hij toch zo oprecht is!

Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt.

Overal oprecht – vooral bij u.

David Wilkerson, geïnspireerd vertolker Gods, is vandaag net zo bevlogen als zijn voorganger. Hij citeert een snippertje en dan springt een dankbaar, onnavolgbaar betoog uit hem omhoog.

De snipper: “Wij zeggen u dit alles ronduit, Korintiërs, want wij hebben u in ons hart gesloten” (“Niet wij schieten in onze genegenheid voor u tekort, maar u in uw genegenheid voor ons”).

Wilkersons Bijbel vermeldt het wat anders: “Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs, ons hart staat wijd open“. Een wijd open of gesloten hart, het maakt niet uit, Wilkerson weet waarover het gaat. Je moet de tekst letterlijk nemen, natuurlijk in geestelijke zin:

Wanneer God je hart opent en vergroot, worden er plotseling heel veel limieten en obstakels verwijderd! Je (..) merkt op dat je door de Heilige Geest geleid wordt naar hen die in nood zijn. En de gebrokenen worden aangetrokken naar uw barmhartige geest door de magnetische aantrekkingskracht van de Heilige Geest.

Heeft u een zachtheid op uw hart wanneer u mensen ziet die het moeilijk hebben? Als u een broeder of een zuster ziet die in zonde gevallen is, of die problemen heeft, voelt u zich dan gedrongen om hen te vertellen wat er scheef zit in hun levens? Paulus zegt dat degenen die gekwetst zijn hersteld moeten worden in een geest van zachtmoedigheid. Ze hebben het nodig een ontmoeting te hebben met de geest die Jezus toonde.

Wijd open of met mensen erin gesloten, in beide gevallen leidt zo’n geestelijk hart tot wegneming van palen en andere versperringen. En je wordt aangetrokken tot hoereerders, homoseksuelen en gemeenteleden of zij tot jou – door de genade van magnetische aantrekkingskracht. Ook is je hart zacht. Je oordeelt door ze uit te kiezen maar in een niet veroordelende houding. Voortgestuwd, vanuit een innerlijke drang, vertel je dat hun levenswandel verkeerd is.

Dan mag het lijken – voor wie het vinden stinken – dat daar David Wilkerson voor de zoveelste keer staat te kapittelen. Maar dan is het het welriekend geuroffer van de Heilige Geest. Daarvan krijgt niemand ooit genoeg!

De ervaren prediker ziet zijn bediening als een spraakwaterfontein:

Als ik iemand benader die in zonde leeft, laat (..) een bron van levend water in me opspringen, om zo vervuld te worden van uw liefde voor hen. En laat de liefde die hun getoond wordt hen weer ontsteken in liefde voor anderen.

De verspreiding van het geloof: David Wilkerson springt op als bron van levend water en ontsteekt andere fonteinen

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/12/13/in-je-hart-opsluiten/trackback/

%d bloggers liken dit: