De dag van morgen is aanstaande

Zeker weet je het niet maar naar alle waarschijnlijkheid breekt morgen weer een nieuwe dag aan.

Tenzij Jezus binnen drieëntwintig uur terugkomt. Ik zocht de Heer om die reden in gebed. Hij zei me dat Jezus voorlopig niet komt.

Waarop David Wilkerson dan vandaag baseert dat het anders is, is mij een raadsel. Ik heb het van de bron, hij legt vier plukjes Bijbel- tekst op eigen wijze uit.

Maar hij zet zijn bewering ook kracht bij met onbijbelse argumen- ten. Op dat moment zakt zijn betoog (natuurlijk) in. Neem de vol- gende dooddoener: “Als eerste wil ik opmerken dat je wel moed- willig blind moet zijn als je de afvalligheid die op dit moment plaatsvindt in de wereld niet ziet. Ongeloof grijpt om zich heen in alle naties en gelovigen vallen omver aan alle kanten. De afval- ligheid waar Paulus naar verwijst vindt overduidelijk nu plaats“.

‘Zo erg als nu was het nog nooit’ is al millennia de favoriete ope- ningszin van somberaars, na het ‘Goedemorgen!’. Somberaars – vergis u niet – vind je overal, ook onder heidenen en afgoden- dienaars.

Hoofdschudden: maximale draaigraad is 1800

Echter, hier ligt een probleem. Je kunt wel het hoofd schudden over de dramatische situatie, maar nooit meer dan 180 graden. Ik bedoel, somberaars van alle gezindten maken het de volgende ge- neratie somberaars moeilijk. Hoe nog geloofwaardig te somberen? Erger dan ‘totaal verdorven’ kan niet, een punt al ruim voor de Christelijke jaartelling bereikt.

David Wilkerson lost dit probleem, dat al generaties somberaars kwelt, op door stommetje te spelen. Hij doet alsof hij de eerste is die de Bijbel leest of juist begrijpt; doet alsof hij nieuws brengt als hij de komende ondergang aankondigt!

Het is aanmatigend van Wilkerson te veronderstellen dat hij als eerste de relevante Bijbelpassages correct gelezen heeft. Zulk ge- drag is mischien wel sterkste aanwijzing dat God er nu echt bin- nenkort een eind aan maakt. Veel gekker wil Hij niet hoeven ver- dragen. Misschien ook verwijdert Hij de bron van ergernis van de aardbodem. In een bijzondere toestand in mijn binnenkamer zag ik eerst de stilstaande auto van Karst T. en daarna het getal 2011. Hoe deze tekenen te duiden? Koninginnedag 2011?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/12/17/de-dag-van-morgen-is-aanstaande/trackback/

%d bloggers liken dit: