Diepe geloofswaarheden

Soms denkt men weleens: wat scheelt er aan de volgelingen van David Wilkerson? Zijn boodschap is eenvoudig genoeg en hij her- haalt hem met de regelmaat van de klok. Waarom horen zij de klok niet luiden? 

Vandaag besefte ik mijn onbegrip en de diepte achter Wilkerson’s eenvoudige taal.

Begrijpt u de machtige toezeggingen van de Heer? Een test.

Vandaag herhaalt Wilkerson basisdingen:

Geen dubbelzinnigheid in zicht, alles helder. Maar dat is ook het probleem. Waar is de ingang naar de diepte? Het is als een spiegel die je reflectie terugkaatst in plaats van je er doorheen te laten vallen naar de waarheid, zoals Alice was vergund.

David Wilkerson zelf heeft ook moeite de diepte te bereiken. “Ik heb deze les ook zeker nog niet helemaal begrepen“, erkent hij deemoedig. De waarheid die in de diepte gevonden kan worden is ook haast te mooi om te geloven: “Als we het wel konden grijpen en er op zouden vertrouwen, dan zouden we nooit meer bang of ontsteld zijn“.

In het bijzonder de communicatie met God bezorgt Wilkerson hoofdbrekens. Hoe ziet die eruit? Eerder ried Wilkerson ons per- manent gebed en dankzegging aan. Maar vandaag blijkt niet con- versatie maar spijsvertering de betere metafoor: doorgaans stil maar permanent aanwezig op de achtergrond.

Wilkerson: “Luister naar het getuigenis van David: “Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren (..) Psalm 16:7)”.

De nieren! Zuiverend orgaan bij uitstek!

Ook deze helderheid is mogelijk misleidend maar voor een diep in- zicht heeft iedereen wat verder graafwerk over! David Wilkerson graaft voort en wij lezen wat hij opwerpt!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/12/18/diepe-geloofswaarheden/trackback/

%d bloggers liken dit: