Help God een handje

Niet dat het uitmaakt, maar wist u dat u God een handje helpen kunt? U kunt het eind der tijden bespoedigen door een handje mee te bidden.

Ik wist niet dat dit kon, totdat collega Wilkerson me er vandaag op wees. Die wist het zelf tot voor kort ook niet. Hij had over een bepaalde bijbeltekst heen gelezen: “[Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God] en het aanbreken daarvan bespoedigt!” (2 Petrus 3, vers 11-12).

Bespoedigen is, toegegeven, niet hetzelfde als bidden. Petrus wordt niet concreter maar Wilkerson, befaamd om zijn beheersing van het oud-Grieks, weet dat het gebruikte woord ook “erop aandringen” kan betekenen.

zo’n beetje

Volgens Wilkerson zegt Petrus zo’n beetje dat gebed de wederkomst van Jezus bespoedigt. Natuurlijk laat God zich niet commanderen door eenvoudige zondaars. God bepaalt het Uur U van Zijn wederkomst. Maar toch helpt hulpbidden.

Jezus zegt hierover: “omwille van de uitverkorenen, die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort” (Marcus 13, vers 20).

Jezus rept hier weliswaar met geen woord over hulpbidden en Wilkerson’s kennis van het oud-Grieks leidt in dit geval niet tot onverwachte invalshoeken maar toch is het waar.

Niet helemaal, maar alle beetjes helpen. Zo heeft Jezus het in het geciteerde vers niet helemaal over het versnellen van Zijn Wederkomst maar over het bekorten van gebeurtenissen die zijn gehoor nog zal meemaken:

Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen.” (Marcus 13, vers 14 – 19)

Hoe erg dit ook geweest moet zijn – Hiroshima en Auschwitz waren er niets bij – het was niet het Laatste Oordeel. Daarover is Jezus niet duidelijk, hoewel je zou denken dat het in de eerste eeuw begroot is:

  • “Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd” (vers 21-23)
  • “Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel” (vers 24-27)
  • “Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren” (vers 29)

Neemt u voor de zekerheid een oproep dat Jezus maar spoedig mag wederkeren mee in uw gebed. Kwaad kan het niet en een koe vangt soms een haas. Alle handjes helpen!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/12/22/help-een-handje-mee/trackback/

%d bloggers liken dit: