Help van het Laatste Oordeel een groots feest te maken!

God staat bekend om Zijn milde en vergevingsgezinde aard: ‘Hij wordt niet snel boos en voltrekt Zijn veroordeling een seizoen later‘, aldus voorganger David Wilkerson.

God verzuimt ook nooit te vertellen hoe men naderend onheil kan afwenden: “Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren“. (Joël 2: 13 – 14)

Dat was bij een eerdere gelegenheid. Maar aan God’s bereidheid individuele zielen van de ondergang te redden hoeft niemand te twijfelen! De Kruisdood van Zijn Zoon bewijst hoever Hij hierin is gegaan.

Dit offer maakt elke andere tegemoetkoming kinderspel.

Het is ook niet zo dat werken aan je heil een individuele zaak is. Het is goed Christelijk gebruik om voor elkaar te bidden. Met het Laatste Oordeel in zicht ligt hier voor de Heiligen der Laatste Dagen een schone taak. David Wilkerson:

Is de kerk machteloos om ook maar iets te doen in deze hachelijke tijden? Moeten we maar stilzitten en wachten op de terugkomst van Jezus? Of zijn we geroepen om op een of andere manier drastische acties te ondernemen? (..) Als Zijn volk kunnen wij bij Hem pleiten in gebed en Hij zál ons horen. We kunnen verzoeken aan Hem voorleggen en weten dat Hij de oprechte, krachtige en vurige gebeden van Zijn heiligen zal beantwoorden.

Daarom, zou ik zeggen, is nu het moment aangebroken voor een groots offer van liefde voor de lijdende mensheid, een laatste Imitatio Christi!!!

Toen ik jong was, bad ik met een kinderlijk geloof. Ik vroeg de Heer de zonden van alle mensen die die dag overleden waren te vergeven. Zo stelde ik persoonlijk veilig dat iedereen behouden zou worden.

Zoals het Bijbelwoord zegt: “Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten“. Zoals David Wilkerson zojuist verwoordt: we staan niet machteloos, het gebed van volwassenen vermag veel!

Laat daarom alle Christenen, in goed georganiseerde gebedsmarathons, de Resttijd gebruiken om het Laatste Oordeel onverwachts tot een groots feest te maken. Kan er een lonender tijdspassering zijn?

Een beetje zoals Prayer in the Square, gehouden vlakbij de New Yorkse kerk van David Wilkerson – maar nu met een ultieme, mensheidreddende missie!

Omhels met uw geloofsbroeders en -zusters, uw gemeente, parochie, broederschap, kring, streekverband of nationale koepel de campagne ‘Save Souls 2010 – !!!‘. Organiseer een of meer marathons. Laat vanaf vandaag tot het Eind geen moment geen gebed opklinken tot redding van de dolende mensheid! Dit gebedsoffer vermurwt hopelijk God of beweegt Hem tot een willekeurige/absurde daad van vergiffenis. Wie doorgrondt de redenen van Zijn hart?

Samen kunnen we het wonder waar maken! Succes en falen hangen van ons af!!!

Ook niet-Christenen kunnen meedoen: bekeert u en bidt mee!

Uw gedrag in de laatste der dagen zal voor altijd geboekstaafd staan. Het is een eer en voorrecht in deze eindtijd te mogen leven – maar een zware verantwoordelijkheid.

Neem die verantwoordelijkheid.

Let’s have a winter wonderland!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/12/29/help-het-laatste-oordeel-een-groots-feest-maken/trackback/

%d bloggers liken dit: