Mijn favoriete dreigementen

De Bijbel biedt een passend tekstfragment voor elke stemming.

Geïnspireerd door David Wilkerson’s favoriete Bijbelquotes vandaag, bied ik u hieronder enkele favoriete Bijbelse dreigementen.

Lezing is aangeraden op momenten dat de frustratie bij u hoog oploopt. Het mooie van Jesaja is, dat als je opgefoktheid een keer heviger dan gewoon is, je gewoon door kunt lezen. Zijn werk is van een constante kwaliteit.

Eerlijk gezegd is mijn keus dan ook wat willekeurig. Op dit gebied biedt de Bijbel veel vertroosting!

Enige zorg is het besef dat Zijn hand ook tegen u kan uitvaren en feitelijk op het punt staat dit te doen. Wilkerson kreeg onlangs door dat God een aantal Christenen laat onthoofden, als laatste wake up-call voor Hij er definitief een eind aan maakt!

Hier de manier om te minimaliseren dat dit uw lot wordt. Mijn advies: wacht niet te lang en breek nog vandaag uw wil.

En dan nu de selectie!

De opgeheven hand van de HEER

De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd,
het heeft Jakobs volk getroffen.
Het volk van Efraïm, de inwoners van Samaria,
zij hebben het ondervonden.
Hoogmoedig en verwaten zeiden ze:
‘De gemetselde muren zijn ingestort,
maar wij herbouwen met gehouwen steen;
de vijgenbomen zijn geveld,
maar wij planten ceders in hun plaats.’
De HEER heeft Resins vijanden tegen hen opgezet,
hij heeft hun tegenstanders opgehitst:
vanuit het oosten viel Aram aan,
vanuit het westen de Filistijnen,
en zij verslonden Israël met huid en haar.
Maar nog is zijn woede niet bekoeld,
nog is zijn hand tegen hen opgeheven.

Het volk keert niet terug naar wie hen sloeg,
de HEER van de hemelse machten zoeken zij niet.
Daarom zal de HEER bij Israël in één haal
kop en staart, palmtak en riet afsnijden;
de kop zijn de oudsten en aanzienlijken,
en de staart de leugenprofeten.
De leiders van het volk misleiden het,
het volk dat leiding zoekt, is op een dwaalspoor gebracht.
Daarom wil de Heer hun jongeren niet sparen,
zich over hun wezen en weduwen niet ontfermen.
Heel het volk is goddeloos en zondig,
iedereen verkondigt dwaasheid.
Maar nog is zijn woede niet bekoeld,
nog is zijn hand tegen hen opgeheven.

Hun goddeloosheid is als een verterend vuur:
dorens en distels verbranden, het bos vat vlam,
en alles verdwijnt in dikke rook.
De toorn van de HEER van de hemelse machten
zal het land in duisternis hullen,
het volk valt ten prooi aan het vuur.
De mensen zullen elkaar niet ontzien:
men bijt naar rechts, maar de honger blijft,
men hapt naar links, maar raakt niet verzadigd,
zelfs het vlees van hun verwanten eten zij
Manasse eet Efraïm, Efraïm Manasse,
en samen storten zij zich op Juda.
Maar nog is zijn woede niet bekoeld,
nog is zijn hand tegen hen opgeheven.

En zo gaat het door!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/01/05/mijn-favoriete-dreigementen/trackback/

%d bloggers liken dit: