Het onmogelijke waar: David Wilkerson spreekt helder!

Vandaag spreekt prediker David Wilkerson een “speciaal woord” voor mensen die tegenover onmogelijkheden staan.

David Wilkerson staat zelf ook weleens tegenover een onmogelijkheid. Hij gaat dan liggen.

Deze rust “in een simpel, kinderlijk geloof” raadt hij ook u aan, als u met onmogelijkheden geconfronteerd wordt.

Wat na die rust gebeurt – en wat daarvoor aan de hand was – is niet op te maken uit Wilkerson’s tekst. Hier staan wij voor een onmogelijkheid.

Maar niet helemaal. Wilkerson geeft drie verhelderende woorden: “probleem”, “aandoening” en “als mijn omstandigheden op hun ergst zijn”.

Een eenvoudige buitenstaander is geneigd te denken: als iets lukt, is het niet onmogelijk. Dus zou het moeten gaan om:

  • onoplosbare problemen
  • ongeneeslijke aandoeningen
  • [bij Wilkerson:] situaties van financieel bankroet, lege zalen, een echtgenote die dreigt met scheiding, verguizing in Christelijke kring, onschuldig of schuldig veroordeeld tot langdurige celstraf of de kapitale straf.

Met dergelijke rampspoed heeft Wilkerson echter niet te maken gehad. Zijn onmogelijkheid is hoogstwaarschijnlijk dus, een ongeneeslijke ziekte daar gelaten, een onoplosbaar probleem.

Welk onoplosbaar probleem? Mijn beredeneerde gok: de onmogelijkheid zich helder uit te drukken.

Dit biedt wellicht de sleutel tot begrip van de ‘specialiteit’ van Wilkerson’s woorden: ze zijn ontdaan van betekenis. Misschien schuilt daarin hun kracht. Wilkerson gelooft gewoon in Bijbelse woorden. Het geloven geeft ze kracht, meent hij. Wie maalt er om begrip en zinvolle aaneenreiging tot zinnen?

Geconfronteerd met onmogelijkheden maakt David Wilkerson een kwartslag en spreekt vanuit de rust van een kinderlijk geloof Bijbelwoorden ‘op die speciale manier’. Dan wijkt het onmogelijke…en zal Wilkerson helder spreken!

Wie gunt hem niet de genade van verstaanbaarheid, wie zal niet juichen op die dag! Maar als ook Bijbelrecitaties niet helpen – en tot op heden wijst alles daarop – zullen we ons moeten neerleggen bij het onmogelijke.

heidense maar ongemeende magie

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/01/06/het-onmogelijke-waar-maken/trackback/

%d bloggers liken dit: