God helpt bij overweldigend probleemgevoel

Thessaloniki, wie kent het niet? Tegenwoordig weinigen. Maar bekeken over 23 eeuwen kan ook deze stad bogen op de nodige wapenfeiten.

Zo is Thessaloniki de geboorteplaats van Atatürk (1881 na Christus), de Vader van het moderne Turkije. Sommige Turken zijn niet blij met Thessaloniki, omdat het nu Grieks grondgebied is. Andere omdat Atatürk er geboren is.

De stad werd gesticht na de roemruchte zegetocht van Alexander de Grote in de vierde eeuw voor Christus. Veel Iraniërs, waaronder Shiieten die het huidige theocratische bewind ondersteunen, hebben tot op de dag van vandaag gemengde gevoelens over deze zegetocht en, als zij van de link horen, Thessaloniki.

Dubbelzinnige gevoelens kenmerken de reactie op de stad wel vaker. Zo woonde tot voor kort een van de grootste Joodse gemeenschappen ter wereld in Thessaloniki. Das war einmal.

Tegenwoordig stelt Thessaloniki weinig voor. Een aardbeving in 1978 haalde het wereldnieuws. En in de categorie Man bijt Hond scoort Athos nog altijd hoog: op dit schiereiland is vrouwen en vrouwelijke (huis)dieren de toegang ontzegd.

Athos

Een laatste voorbeeld van dubbelzinnige roem – ik laat de Vierde Kruistocht dan rusten – is van actueel belang of ook wel tijdloos. Rond 50 na Christus – zeventien jaar na het glorieuze liefdesoffer van de Here Jezus, die het aardse leven nog maar net vaarwel gezegd had – woonde in het Romeinse Thessaloniki een kleine groep Christenen. Zij bezweken onder overweldigende problemen.

De apostel Paulus – direct bij hun leed betrokken – schreef hen enkele brieven, die in de Bijbel zijn terechtgekomen. Zo weten we van de schrijnende situatie. Tot op de dag van vandaag bestuderen Christenen deze vroege Christengemeenschap en haar immense problemen. Zij doen dat met gemengde gevoelens.

Waarom? Sommigen vinden het verdacht dat hun niet-gelovige stadsgenoten nergens last van hadden. Anderen hebben moeite met het zinledige van hun lijden.

David Wilkerson, een in steeds grotere kring bekende voorganger, adresseert vandaag genoemde overweldigende problemen, alsook het mogelijk onnodige hartenleed.

Niet dat hun problemen weggenomen hadden kunnen worden. Deze Christenen leden aan de wereld, een wereld die hen vijandig gezind was. Niet de problemen konden mogelijk weggenomen…maar wel het negatief gevoel! En vervangen door vreugde!

Ook heden ten dage gaan vele Christenen gebukt onder problemen. Onverminderd onnodig dragen vele hun last: ellende voelen hoeft niet!

De situatie is verbijsterend. De oplossing staat in de Bijbel: de Heilige Geest! David Wilkerson geeft, haast wanhopig, nog maar weer eens aan hoe Diens hulp in te roepen:

Zijn kracht wordt vrijgegeven enkel als wij Hem ontvangen als de drager van onze lasten. (..) De Heilige Geest is niet opgesloten in een ivoren toren temidden van de heerlijkheid, maar is hier blijvend in ons. En Hij wacht er verlangend op om de controle over te nemen over elke situatie in onze levens, ook over onze kwellingen“.

Het is slechts een kwestie van ontvangen. Toch gaat dit bij menig Christen fout! Mijn oproep aan David Wilkerson is dan ook: schrijf, ter leniging van deze nood, een uitgebreider instructie. Beschrijf, voor anderen, in detail hoe ook zij de Heilige Geest kunnen ontvangen en jouw vreugde deelgenoot kunnen worden!

Al eerder heb je dwingende adviezen gegeven over geloofszaken, bijvoorbeeld bidden. De onnodige last van immense problemen is minstens zo belangrijk, niet alleen voor de direct betrokkenen: het raakt ook de Christelijke voorbeeldfunctie. Na ontvangst van de Heilige Geest straalt een Christen immers van vreugde temidden van overweldigende problemen! Zoals je schrijft:

En hij [de Christen met de ontvangen Heilige Geest] heeft een krachtige getuigenis voor een verloren wereld, omdat hij vreugde in zich heeft ook al is hij omgeven door duisternis. Zijn leven vertelt de wereld “Deze persoon heeft het licht gezien“.

Het is slechts een kwestie van de juiste knop omzetten – “Slechts een ding overwint en verdrijft de duisternis, en dat is licht” – maar veel Christenen tasten in het duister. Instructie door een ervaren gelovige is onontbeerlijk. Jij bent die man. Jij kunt dit. Breng vreugde en licht in de levens van velen!

Met zoveel vreugde hoeven de overweldigende problemen niet eens opgelost – en dat gebeurt ook niet! De pijnprikkel verdwijnt. Met een plek om te slapen en voeding gegarandeerd kom je de dag wel door. Intussen straal je elk moment Gods voorbeeld uit! Je bent een krachtig getuigenis en zinvol bezig!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/01/12/onnodige-ellende/trackback/

%d bloggers liken dit: