Niet bij brood alleen

God biedt de gelovige vooral immateriële goederen.

Vandaag bevestigt David Wilkerson nog eens God’s sociale zekerheidspolis. In ruil voor het toevertrouwen van uw leven aan Hem garandeert Hij:

dat Hij volledig verantwoordelijk is voor ons, om ons te voeden, te kleden en te beschutten, en om onze harten te bewaken tegen alle kwade machten.

Heeft u geen cent te makken, dan is dit arrangement het overwegen waard. U komt enigszins op adem terwijl God uw leven leidt. Op het juiste moment kunt u de draad weer oppakken.

Maar hoe zit het met de kleine lettertjes – en zelfs de grote – in dit contract? Kan het opgezegd? Werkt God in uw belang of doet u plots dingen die ingaan tegen uw normen en waarden?

Als u zo begint, is een bijstandsuitkering waarschijnlijk te verkiezen…

En inderdaad, met huurtoeslag, zorgtoeslag en verplichte ziektekostenverzekering is het zo slecht nog niet geregeld in Nederland, ondanks de zedeloosheid. Ook Wilkersonvolgelingen maken zonder merkbare weerzin gebruik van deze seculiere sociale zekerheidsarrangementen – hoezeer ook Wilkerson dit, als rechtgeaard conservatief-christelijke Amerikaan, communistische toestanden vindt.

Wie uit is op vooruitkomen in de wereld, moet niet bij God zijn. Alleen volledige bescherming tegen kwade machten is slechts bij God te vinden. Terecht focust David Wilkerson daarop dan ook zijn marketing.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/01/13/niet-bij-brood-alleen/trackback/

%d bloggers liken dit: