Wat uw hart begeert!

God kan alles. Als u erom vraagt, kunt u het krijgen. De praktijk leert: de meeste Christenen hebben bescheiden wensen.

Gods grootheid blijft verbazen. Hij stuurt het allemaal maar aan, houdt triljoenen ballen tegelijk in de lucht!

Een mens kan minder maar is naar Zijn beeld geschapen. Mogelijk is onze nieuwsgierigheid een afschaduwing van Zijn vindingrijkheid en alles kunnen.

Die nieuwsgierigheid drijft je naar onverwachte hoeken en gaten. Zo vraag je je onwillekeurig af: hoe doet God het allemaal?

“Don’t even go there!” roepen sommigen bevreesd, alsof je van de verboden boom van kennis van goed en kwaad wilt eten.

Neem Gods dingen laten verschijnen of verdwijnen. God kan daadwerkelijk dingen laten (de)materialiseren. Maar net zo makkelijk geeft hij mensen de illusie dat dingen verschijnen of verdwijnen.

Herinnert u zich bijvoorbeeld de jongen die David Wilkerson, gedreven man Gods uit Indiana, in juli door Jezus liet optillen? In de Bijbeltekst blijft de jongen met beide benen op de grond staan.

Mogelijk heeft God Wilkerson Bijbelwoorden voorgetoverd die er niet staan. Een alternatieve verklaring is dat God de Bijbeltekst overal ter wereld gedurende enkele minuten of uren veranderde. En dan stellen we de hoofdvraag nog niet eens: waarom zou God dit willen doen?

Zoals de zaken zijn, met in de Bijbeltekst ook vandaag nog de jongeman met beide benen stevig op de grond, is het sneu voor David Wilkerson. Hem kan nu het verwijt worden gemaakt de Bijbel onoplettend te lezen, doodsklap voor een prediker.

En hoe zich hiertegen te verweren? Natuurlijk zou God ervoor kunnen zorgen dat, telkens als iemand Wilkersons column leest en zijn citaat checkt in de Bijbel, hij of zij ook de veranderde passage leest. Maar dit gebeurt niet, stellen we vast.

Hoe dan ook, langs deze mogelijk wonderbaarlijke weg bereikte God via Wilkerson een herkenbaar Christelijk doel: meedelen van de noodzaak voor een Christen te streven naar de hoogste zelfverlaging. De zoet misleide Wilkerson verhief in zijn tekst het geringste van het geringste: een kind!

Vandaag misleidt God Wilkerson opnieuw voor het goede doel (met min of meer – toevallig? – dezelfde Bijbelpassage). Dit keer grijpt God rechtstreeks aan op Wilkersons denken. Hij dwong Wilkerson te denken aan “bidden” tijdens het lezen van een Bijbelpassage die niet over bidden gaat. Zo komt Wilkerson vandaag tot de boodschap: vervul uw begeerte via het gebed!

Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is

Wilkerson vult Gods hint aan met belangwekkende tips uit zijn geloofsleven:

Stelt u zich een kinderrijk gezin voor, verenigd om de tafel in gebed!

David Wilkerson en zijn vrouw Gwen hebben hun gezin jaren biddend bijeen gehouden. Je moet er niet aan denken wat anders gebeurd had kunnen zijn:

We hebben voor elk kind van ons gebeden terwijl ze opgroeiden, zodat geen van hen verloren zou gaan

Een sterk bewijs van de kracht van het gezinsgebed is de loopbaan van David Wilkerson. Na aanhoudende verzoeken werd hij reeds op jonge leeftijd tot het ambt geroepen:

Ik kan persoonlijk getuigen dat ik vandaag in een bediening wandel vanwege de kracht van het gezinsgebed. Toen ik een kind was stond dagelijks, ongeacht waar mijn broers, zussen en ik speelden, in de voortuin of op straat, mijn moeder bij de voordeur van ons huis te roepen “David, Jerry, Juanita, Ruth, het is gebedstijd!”
(mijn broer Don was nog niet geboren)”

 “Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren

Misschien hielp hierbij ook dat zijn beide ouders pinkstergemeentevoorganger waren.

Niet iedereen is zo gezegend als David Wilkerson. Maar begeren doen en mogen we! Een doorsnee-Wilkersonvolgeling heeft – nieuwe paradox – daarbij gigantische, overweldigende problemen in het leven van alledag. Wilkerson benoemt ze vaak uitentreuren in zijn preken. Vervulling van een van de volgende hartenwensen zal in het leven van menig gelovige reusachtige verlichting geven:

Herkenbaar? Vraag in elk geval wat u wil, liefst in gezelschap. En wees dankbaar voor wat u toevalt!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/01/15/wat-uw-hart-maar-begeert/trackback/

%d bloggers liken dit: