Laat uw hart spreken (met mate)

David Wilkersons geloofshart stroomt zo over dat hij anderen wel onderbreken moet – ook de allerhoogste. ‘Gehoorzaam God!’, roept het bij elke klop.

Enkele quotes van David Wilkerson:

Valt u iets op? David Wilkerson weet als geen ander de lege woorden ‘In essentie‘ en ‘eigenlijk‘ te redden van de hel van betekenisloosheid en met betekenis te bezielen (vergelijk het ‘weet je wel, weet je niet’ van de onvergetelijke Diana Charité).

Diana Charité

Die betekenis laat zich afleiden uit de plek die de woorden in zijn betoog innemen. Hun functie/betekenis blijkt eender aan die van ‘Changez!’ bij stijldansen. Met dat woord draagt de dansleraar cursisten op van partner te wisselen. Bij Wilkerson geven ‘in essentie’ en ‘eigenlijk’ aan dat nu hij aan de beurt is om te spreken.

Dynamiek van een Wilkersoncolumn
De standaardstructuur van een Wilkersoncolumn is daarmee gegeven: losse bijbelzin(nen) -> ‘in essentie’/’eigenlijk’ -> Wilkerson aan het woord. Warme essentie onder deze structuur is Wilkersons overstromend hart. Wilkerson kan maar korte tijd het oor lenen aan anderen – daarna moet en wil zijn hart weer getuigen!

Vreze des HEREN
Vandaag herhaalt Wilkerson op deze persoonlijke wijze zijn overtuiging dat u God volledig moet gehoorzamen:

“De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen” (Psalm 36:2). David zegt hier in essentie: “Wanneer ik iemand zie genieten van het kwaad, dan vertelt mijn hart dat een dergelijk persoon geen vrees voor God kent. Hij erkent de waarheid over zonde niet en ook niet over God’s oproep tot heiligheid”.

David Wilkersons hart vertelt minstens zoveel als dat van zijn illustere naamgenoot. In de loop der maanden heeft het de volgende waarheden geuit:

  1. Ontzag, respect en gehoorzaamheid maken de vreze des HEREN uit
  2. U ontvangt de vreze van de Heilige Geest
  3. De Heilige Geest onthult, na uw ontvangst van de vreze des HEREN, uw zonden
  4. Nadat de vreze diep geworteld is, volgt volledige openbaring van Gods Woord
  5. De vreze geeft de kracht voor de overwinning
  6. Gehoorzaamheid verwerft u door de Bijbel te lezen en bewust te beslissen (eenmalig of bij elke lectuur) elk woord te gehoorzamen

Waarheden 2 en 4 staan in Column 2-07-2009, vers 21 en 26, waarheid 3 in Column 17-07-2009, vers 2 van onderen.

Dit is het geloof en daarmee moeten we het doen. De waarheid ontkennen, is onsportief. Buig nu het hoofd en beloof gehoorzaamheid.

David Wilkerson: first among equals

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/02/24/laat-uw-hart-spreken/trackback/

%d bloggers liken dit: