God beschikt

‘De mens wikt, God beschikt’. Echo’s van deze waarheid zijn te ho- ren in de vele afgodsdiensten en dwaalleren die deze wereld ge- vangen in zonde houden.

dwaalleer van de twee-eenheid van yin en yang

De populaire cultuur, kraai die alles pikt wat glimt, mengt waar- heid van het geloof met afgodische noties van over de hele wereld, welke toevallig daarmee overeenstemmen. Dat leidt tot zegswijzen als: “Whatever goes up, must come down”. Het Christendom is in deze uitspraak gefuseerd met yinyang-geëmmer.

De Christelijke waarheid is dus alom bekend, hoe onwetend de meeste mensen daarvan ook zijn. En de Christenen die het wel weten, zondigen even hard. (Maar dat is dus ook de strekking van “De mens wikt, God beschikt”)

de hoer Jezebel

Voorbeelden van God’s beschikking:

De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. God had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat de HEER bij monde van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd.

Maar Amasja luisterde niet, want God had beschikt dat Juda in handen van de vijand zou vallen omdat het zijn heil had gezocht bij de goden van Edom.

Ook kan men denken aan het verraad van Jezus door Judas, hoe- wel Jezus met een iets andere woordkeuze minder ruimte voor twijfel had gelaten. Nu wekken Zijn woorden licht de indruk dat Judas zijn verraad zou hebben kunnen weigeren:

Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.

giftige kus en zuivere vriendschap

Ter verheldering het correcte geloofsstandpunt:

  • God’s richtsnoer is onveranderlijk
  • Variabel is de levensweg van de mens. Wie hoog staat, kan diep vallen. Wie onderaan staat, kan alsnog verheven worden

De praktische wenk voor het leven: oordeel niet, opdat je niet ge- oordeeld wordt. Schrijf niemand af voordat de laatste adem is uit- geblazen. God maakt de eindbalans op (en weet die, Alwetende, al; de dingen hebben hun noodzakelijk beloop, als een opgewonden mechaniek dat afloopt).

David Wilkerson, devoot navolger van Christus, wijdt vandaag een column aan de kwestie. Hij haalt een oude geschiedenis op. Celes- te, een van vijf kinderen in een Italiaans-New Yorks gezin uit de lagere middenklasse, groeit op in een degelijk Pinkstergemeente- milieu – althans wat oma betreft.

de hoer Maria Magdalena

Maar midtwintig dwaalt zij twee jaar af van het rechte pad en is werkzaam in de prostitutie. Haar charismatische roots laten zich echter niet verloochenen: midden in het verderf bidt zij nog elke nacht. Het verwondert dan ook niet, dat zij de weg terugvindt naar het Pinkstergemeentegeloof (in de zin, dat het meer verrassen zou wanneer zij Hindoe werd).

De gemakkelijke Christelijke veroordelaars van deze charismati- sche hoer “hadden niet gezien dat de Heilige Geest al die jaren in haar aan het werk is geweest“, aldus Wilkerson.

Dingen zijn niet wat ze lijken.

Het omgekeerde komt dus ook voor. Christenen die hoog staan, kunnen diep vallen. Neem de schandalen rond tv-evangelisten of de al tientallen jaren aanhoudende seksschandalen in de Rooms-Katholieke kerk en daarbuiten. Overal ter wereld hebben geeste- lijken seks met gelovige kinderen.

seksschandaal

Het kan verkeren.

Foute christenen die met hun oordeel klaarstaan – over de zich prostituerende vrouw, over de zich aan kinderen vergrijpende dienaar Gods – kunnen hoog rijzen.

De pastoor die seks met kinderen heeft, kan een comeback maken.

Celeste kan haar oude beroep oppakken.

Celeste in 1984

Wat is voor u en mij, beste lezer, voorbeschikt?

God beschikt

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/02/28/god-beschikt/trackback/

%d bloggers liken dit: