Vrij om te gehoorzamen

Eeuwen, millennia, vanaf de zondeval, of toch minstens na de zondvloed toen we direct weer de fout ingingen, is de mensheid gekluisterd in ketenen geweest. Satan’s slaven!

God was er al die tijd, oppermachtig, maar kon ons de vrijheid niet geven. Hij had net het Verbond gesloten en moest wachten tot Je- zus was geofferd, mildere remedie voor onze permanente zonde- gevoeligheid. 

In 33 brak dan eindelijk het rijk der vrijheid aan:

U kunt nu van de duivel weglopen! U kunt uw zonde- last van u afleggen en weglopen van de heerschappij van satan, en een nieuw leven vol vrijheid betreden.

Aldus David Wilkerson. David Wilkerson? Is dat niet de man van de totale, absolute gehoorzaamheid?

Jazeker, dezelfde! En dat blijkt. Vrijheid is gebod en dogmatisch specialisme (“Christus verklaart dat u vrij bent door geloof, en u dient te handelen als een vrij persoon“).

Ook is zij niet wat zij op het eerste gezicht lijkt: vrijheid is horig- heid aan een andere meester, voortzetting van slavernij met ande- re middelen. Wel vaker is de Christelijke betekenis van begrippen het tegenovergestelde van de wereldse. De apostel Paulus, van- daag door Wilkerson aangehaald, is duidelijker dan Wilkerson over Christelijke vrijheid:

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. (..) Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij ge- dankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toever- trouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst ge- steld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mo- gelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat [!! Berg je als Paulus het theoretisch gaat uitdrukken!!; PP] 

Deze bijsluiter bij Wilkerson’s vrijheidsmedicijn wilde ik u niet ont- houden. U mocht eens in de war zijn met wereldse noties.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/03/23/vrij-om-te-gehoorzamen/trackback/

%d bloggers liken dit: