Vergeet God niet!

Wilkersonvolgeling zijn is niet gemakkelijk. Hij belooft je gouden bergen en dingen blijven bij het oude. Wat te doen?

Wat te doen? Je bent nog steeds je oude miserabele zelf, niet verfrist, overgoten met Goddelijke zegen, delend in Gods glorie of welke fraaie termen David Wilkerson nog meer gebruikt. De vraag laat zich niet langer ontlopen: hoe lang blijf ik wachten?

Wilkerson heeft veel met dit bijltje te hakken. Anders dan de Rooms-Katholieke kerk in de zaak van het kindermisbruik draait hij er niet om heen en erkent uitblijven van succes bij zijn blatende schapen. Anders dan de Rooms-Katholieke kerk, echter, die het misbruik moeilijk aan de arme slachtoffertjes kan wijten, legt Wilkerson de verantwoordelijkheid bij zijn volgelingen. Het zijn per slot van rekening volwassen mensen. Wees eerlijk, zegt hij:

Wees eerlijk nu! Is uw geloof zwak de laatste tijd? Heeft u het bijna opgegeven in bepaalde gebieden waar u al zoveel over gebeden heeft? Bent u moe geworden van het wachten?

Als de gelovige ‘ja’ zegt, werpt Wilkerson een veelbetekenende blik. Met zo’n geloof vraag je er ook om:

Het is nonsens maar duidelijk. Niemand kan onwetendheid veinzen. Wilkerson herhaalt het vaak genoeg, alleen het afgelopen half jaar al tel ik twee, drie columns met deze geloofswaarheid als basis.

Waardoor de vraag rijst: waarom laten zijn volgelingen zich deze tuchtiging welgevallen? Ik vermoed, als ik er al niet in geloof 8-), één verklaring en twee motivaties:

  • verklaring: velen lópen ook weg. Om de drie tot zes maanden hoort een nieuwe lichting gelovigen de onsuccesvolle boodschap, voor het eerst (en vaak laatst).
  • het geloof in eigen uitverkorenheid is beloning genoeg om dit geloof uit te houden. Men aanvaardt dat het geloof niet uit te voeren is en is dankbaar voor de genade van de onverdiende redding.
  • men heeft een masochistische inslag en put genoegen uit zelfvernedering.

pas op niet per ongeluk de zon te aanbidden

God heeft u niet vergeten! Hij weet precies waar u bent“, beweert David Wilkerson. “Nou en?”, is men geneigd te antwoorden in zijn depressie.

Het echte probleem lijkt me omgekeerd. God wordt niet graag vergeten door zijn (ex-)volgelingen. Daarom, in Zijn naam:

  • Toe, denk af en toe aan Hem!
  • Geloof in Zijn kracht!

Dan kan Hij wellicht als vanouds vlammen!

Zonder u is het snel gedaan met God

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/04/03/vergeet-god-niet/trackback/

%d bloggers liken dit: