Christelijke positiviteit in een poel van ellende

De meeste Christenen willen het niet maar zijn het wel: gemakkelijke prooi van de duivel. Hun hart stroomt over van negatieve gevoelens, hun geest is vervuld van negatieve gedachten. Dat hoort niet! Een Christen is blijmoedig, liefdevol, bezonnen en krachtig.

Depressiviteit, negativiteit, rusteloosheid, angstigheid, prikkelbaarheid: ook David Wilkerson, emotionele man Gods, wordt er door bezocht, hoewel het volgens zijn geloof niet mag.

Hij vraagt zich af waarom: “Wat voor kwaad heb ik gedaan om deze negatieve, depressieve gevoelens te verdienen?”.

Er is geen denkbare reden. Zulke gevoelens zijn onbegrijpelijk, als een tweede neus. Aangenaam voelen ze niet, daarvoor zijn ze te negatief. Je kijkt ernaar en verbaast je: wat gebeurt daar in mij? Wat heeft dat met mij te maken? Ik ben Christen!

Door hun wezensvreemdheid weet je meteen wat je te doen staat: bestrijden. God draagt daartoe op, via de apostel Paulus, herinnert Wilkerson ons:

[Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen: zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Ik heb me dat zeker voorgenomen. (..)] We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen [en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.] [vette accenten van mij, PP]

Zie je, zegt Wilkerson nog eens: “Hij [God] roept ons op om deze ongewenste gedachten buiten werking te stellen, om hen krijgsgevangen te maken en in gehoorzaamheid te brengen aan God”.

En: “We moeten niet toestaan dat deze gevoelens en gedachten ons de baas worden, we moeten er niet in blijven hangen zodat wortels van bitterheid en twijfel kunnen ontstaan. We moeten tegen hen in opstand komen en hen neerhalen in de naam van Jezus! We hebben een gebod ontvangen om dit te doen”.

Prima! Omgordt de wapens!

Alleen: wat te doen?

We staan voor joker! Door Wilkerson! Een heel apart gevoel – maar ik geloof positief!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/04/07/christelijke-positiviteit-in-een-zee-van-duivelse-emoties/trackback/

%d bloggers liken dit: