Amerikaanse toestanden

New York, 9 april – David Wilkerson, bekend charismatisch prediker, is gisteren met enkele volgelingen in botsing gekomen over kunstgebitten.

Wilkerson, die ruim vijftig jaar werkzaam is als gelovige, had enkele dagen terug verklaard dat alle negatieve gevoelens van de duivel (Christelijk tegenstrever van God, vergelijk Voldemort; red.) komen.

Mijn negatieve gedachten komen niet van God” en “Elk teneergeslagen* gevoel is de vrucht van het duivelse zaad van wantrouwen” en zelfs “Ik ben zo blij dat mijn gevoelens geen enkele betekenis hebben“. (*: Wilkersons vertaler schrijft al jaren ‘teneergeslagen’ in plaats van ‘terneergeslagen’, en aangezien Wilkersonvolgelingen dit vaak zijn, is dat op jaarbasis behoorlijk vaak; redactie)

Enige consternatie ontstond toen Wilkerson tijdens een preek gisteren een nieuwe categorie negatieve gevoelens introduceerde: heilige. Deze zouden Gods zegen hebben.

In heilige haat of woede mag een Christen ver gaan. Wilkerson adviseert in voorkomende gevallen uit te roepen: “Ik haat hoe klein en beperkt ik ben geworden. Ik haat het! Ik haat het! IK HAAT HET!”.

Tot zover geen problemen bij de gelovigen. Die ontstonden toen enkele kerkgangers Wilkersons aansporing ter harte namen en heilige verwensingen uitspraken. Enkele volgelingen liepen, als gevolg hiervan, gebitsschade op door krachtige onwillekeurige kaakbewegingen, het zogenaamde tandenknarsen. Barsten in diverse prothesen waren het voorspelbaar gevolg.

Toen Wilkerson naar de mening van enkele gelovigen vervolgens niet snel genoeg financiële compensatie aanbood, stapten zij naar de rechter.

heidense verwensingen: “I’m as mad as hell
and I’m not gonna take this anymore!”

Juridisch ligt de zaak ingewikkeld. Primair aansprakelijk zijn de eigenaars van de kaken. Maar niet ontkend kan worden dat de aansporingen van Wilkerson uitlokkende factor zijn. God is twee keer betrokken: als aanstuurder van David Wilkerson en als schepper van onwillekeurige, reflexmatige bewegingen. Juridisch komen de klagers, indien hun advocaat kiest voor deze laatste aanvalslijn, terecht bij David Wilkerson, als Gods vertegenwoordiger op aarde.

Wilkerson lijkt uit op minnelijke schikking, mogelijk om zijn schapen te behoeden voor imagoschade. Gisteravond weigerde hij inhoudelijk op de zaak in te gaan en liet weten niet te verwachten dat God hem om een kunstgebit in heilige haat zal doen ontvlammen. “Hij zal zich met mij terugtrekken in mijn binnenkamer en me simpelweg het goede laten doen. Daarin heb ik een volledig en zeker vertrouwen”.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/04/10/charismatisch-prediker-in-problemen-om-kunstgebit/trackback/

%d bloggers liken dit: