De Weg van de Christen

Een ware Christen lijdt in grote eenzaamheid, omringd door valse gelovigen.

Het pad van een Christen ligt vast: 

  1. God roept
  2. Hij is je alles
  3. Levenslang is er de noodzaak God voldoende te vertrouwen om Zijn hulp af te dwingen:
  • om Zijn beproevingen te doorstaan
  • om bergen te verzetten, behalve de vaste berg van je geloof

     3.   Dood
     4.   Eeuwig leven

Lukt het je God te vertrouwen, dan heb je goud in handen. Je o- verleeft beproevingen – en berg je, je zult er vele krijgen.

Ook zeg je op het juiste moment de juiste dingen. Hij zegt ze door jouw mond. Je hoeft je niet voor te bereiden, zegt Paulus, zegt zijn vertolker Wilkerson, een gedegen woordvoerder Gods.

Je spreekt op zulke gezegende momenten “gezalfde woorden van de Heer”. Dat zijn ze voor jou, voor God – maar niet per se voor je gehoor! De woorden, objectief de juiste op het juiste moment, ma- ken je niet zonder meer geliefd bij je vrienden, familie, geloofsge- noten.

vertrouwt u God voldoende?

Daarmee belanden we bij de zwaarste Christelijke beproeving: eenzaamheid. Velen worden geroepen prediker, leraar of apostel te zijn, zegt Paulus, zegt Wilkerson. Maar dat is globaal bekeken. Lo- kaal zien we moordende eenzaamheid.

Met die uiterste eenzaamheid kun je leven, toont het voorbeeld van Paulus’ leven. “Het feit is dat Paulus zich eenvoudigweg niet door elkaar liet schudden“.

Het verrast niet, dat een Christen niet wordt geloofd door ge- maksgelovigen: “De zogenaamde religieuze menigte wees hem [Paulus] af en maakte hem belachelijk“. Bitter is echter de een- zaamheid in eigen kring, het teleurgesteld worden door hen van wie je het niet had verwacht. Dat komt hard aan, dat is de zwaar- ste last: “Er waren zelfs tijden dat zij die achter hem [Paulus] stonden hem in de steek lieten“.

Uiteindelijk sta je er alleen voor. Met God aan je zijde, als je Hem voldoende vertrouwt. De Weg van de Christen: no easy life, but it’s my life.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/04/23/de-weg-van-de-christen/trackback/

%d bloggers liken dit: