De ware betekenis van Loon op Zand

Het Hebreeuws woord voor ‘loon’ betekent, net zoals het Engelse woord ervoor, loon maar het Hebreeuwse woord voor ‘altoosdurend’ altoosdurend. ‘Altintop’ is de spits van Bayern München – maar wat betekent Loon op Zand’?

                  Altintop                                       Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand telt 23000 inwoners en is vermaard vanwege het wonder binnen de gemeentegrenzen. Naast bekende en spectaculaire wonderen zijn er ook minder opgemerkte, alledaagse, haast onooglijke – maar daarom niet minder wonderlijk en waar. Zo is Loon op Zand in 2010 voor eeuwig Loon op Zand in 2010,                 Wonder van
ook lang nadat de aarde door vuur is verteerd.       Kaatsheuvel

Loon op Zand bestond voor eeuwig in 2010

Dan bedenk je: o ja, slechts het feit dat Loon op Zand in 2010 Loon op Zand was, is eeuwig. Hoewel…bestaat een feit nog als er geen intelligente wezens zijn om het opslagmedium met die kennis te ‘lezen’ (en door vergelijking met andere bronnen of via aanvullend bewijs op waarheid te toetsen)? Als het leven op aarde over 900 miljoen jaar is verdwenen of morgen God komt en geredde zielen van een nieuwe hemelse natuur voorziet: weet iemand dan nog van Loon op Zand in 2010?

Bestaat Loon op Zand voor de tor die er doorheen loopt?

Aardige vragen maar toch niet half zo fundamenteel als welke prediker David Wilkerson de laatste vijftig jaar beantwoordt, binnen de begrenzingen van zijn geloof.

Een zo’n hersenkraker is: wat is ‘het land Kanaän‘? We volgen hem op zijn zoektocht:

  • In de Bijbel zegt Jezus dat Hij Abraham heeft ontmoet, dat die zich verheugde op Zijn komst en blij was bij Zijn geboorte:

Ik ben niet bezeten,’ zei Jezus. (..) ‘Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.’ Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”! Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Sta me enige overwegingen toe bij het pionierswerk van Wilkerson:

  • De Heilige Geest deed Abraham, al ver voor de geboorte van Jezus, in het verre Kanaän Jezus zien, onder strikte geheimhouding? Zo wist Abraham wat God bedoelde met ‘het land Kanaän‘: Jezus!? Minstens een halve eeuw heeft Abraham de schijn moeten ophouden en doen alsof het om het land Kanaän ging?
  • Of zou God beide, letterlijk en figuurlijk, beloofd hebben? Dat kan heel goed – alles kan – maar mag niet. De letterlijke belofte zal immers niet uitkomen: met de aarde wordt Kanaän vernietigd en dat moeten we niet hebben!
  • Blijft de vraag waarom God Jezus niet Jezus noemde en Abraham met een ingewikkeld probleem opzadelde. Zoveel overtuigender en voor alle partijen (God, Abraham en Bijbellezers) makkelijker was geweest als God Abraham gezegd had: “Jezus van Nazareth, die je nu nog niet kent, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. Hij verschijnt op aarde over 1900 jaar“.
  • Om het niet al te gemakkelijk te maken, had God desnoods alleen de naam van Jezus kunnen prijsgeven. Maar ‘het land Kanaän’, gebied dat Abraham dolgraag zou bezitten, inzetten als symbool voor Jezus? Dat is vragen om complicaties! Dat kan God, die een god van helderheid en directe communicatie is, niet gewild hebben!

Terug naar Wilkerson:

  • Pas Jezus’ mededelingen, opgetekend in de Bijbel, geven een hint hoe de vork in de steel zit.
  • Abraham en overige geredden verblijven voor altijd in Jezus.
  • Jezus (‘Kanaän’) is ons bezit. Wij verwerven Zijn eigendom door eenvoudig geloof.

Verbluffend! En zo geredeneerd betekent het grondgebied van Loon op Zand ook iets. Maar wat?

Hoedde Abraham zijn kudden in Jezus?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/04/30/de-ware-betekenis-van-loon-op-zand/trackback/

%d bloggers liken dit: