God uit de kast, predikant in de hoek

Vorig jaar wijdde David Wilkerson een beschouwing aan de Kruisdood van Jezus.  Op één vraag bleef hij het antwoord schuldig: welk belang had God de Vader bij de dood van Zijn Zoon? Ook de Heilige Geest zweeg in alle talen. Vandaag herplaatst David Wilkerson zijn column. Met één verschil: hij heeft een antwoord!

God extra blij sinds de Kruisdood van Zijn Zoon

Wilkerson’s column ging en gaat over de betekenis van de Kruisdood. Het belang daarvan voor de mensheid behoeft geen betoog. Maar de vraag naar het belang voor God kon David Wilkerson vorig jaar niet bevredigend beantwoorden. Inmiddels wel:

De Heer heeft grote vreugde in het feit dat het kruis ons voorzien heeft van een open toegang tot Zichzelf. Het meest glorieuze moment in de geschiedenis was toen het voorhangsel in tweeën werd gescheurd, op de dag dat Christus stierf. Het was op dit moment dat voordeel voor God losbarstte. Op het moment dat het voorhangsel – dat de mens van Gods heilige aanwezigheid scheidde – was verscheurd, gebeurde er iets ongelooflijks. Vanaf dat moment was de mens niet enkel in staat om in de aanwezigheid van de Heer te komen, maar de Heer kon ook tot de mens komen.

God werd tot de Kruisdood door het voorhangsel gehinderd om Zich naar ons toe te bewegen. En, kan men toevoegen, waarschijnlijk kon Hij ons al die tijd ook niet zien.

In zijn blijdschap over het ontdekte antwoord gaat Wilkerson zelfs zover te suggereren dat God verrast werd door het scheuren van het voorhang. Dit is een onbegrijpelijke misser. Het scheuren van het voorhang is expressie, manifestatie van het bereiken van de doelstelling van de Kruisdood: Jezus’ zelfopoffering, als daad van liefde, als zoenoffer voor de zonden van de mensheid en daarmee wegbereider van een nieuw verbond, na dat met Noach.

En dat zou God, de bedenker en uitvoerder van het plan, niet weten?!

Nu ik erover denk, móet dit haast wel de reden zijn dat de Heilige Geest vorig jaar niet David Wilkerson de juiste antwoorden influisterde en opdroeg te verkondigen. God zweeg uit gêne. Dit zwijgen had Wilkerson moeten opvallen en aanleiding moeten zijn om zich met Hem terug te trekken in zijn binnenkamer.

Eerlijk gezegd begrijp ik Wilkerson’s vraag niet. Kan hij geen reden voor God bedenken om in actie te komen, anders dan ‘voordeel‘, eigenbelang? Stelt Wilkerson dezelfde vraag bij de aanblik van ouders die voor hun kinderen zorgen? Betekent het woord  l i e f d e  niets, buiten boeken en preken? Daar lijkt het op. De vraag onthult, als een boemerang die terugslaat, Wilkerson’s toegevroren hart.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/05/08/god-uit-de-kast/trackback/

%d bloggers liken dit: