Door God aangeraakt

Zelfs terwijl God’s heuglijke terugkeer op aarde wordt voorbe- reid, is er nog genoeg om je over te verdrieten. Zoveel nepchris- tenen hebben zich gemengd onder ware geredden! David Wilker- son wijst enkele typen aan.

een beetje door God aangeraakt zijn, is te weinig

Soms is ontmaskering van een vals gelovige eenvoudig: “Tragisch genoeg spreken er velen in tongen, maar leven als de duivel“, schrijft David Wilkerson. Iemand die zich als de duivel gedraagt, valt – natuurlijk! – in elke charismatische gemeenschap op. De tragiek ontgaat me dan ook, eerlijk gezegd. Dominee Wilkerson had ook mogen en misschien moeten schrijven: “Gelukkig spreken de daden van sommige sprekers in tongen duivelse boekdelen!”.

Helemaal duivels zijn zulke nepchristenen overigens niet. Ze heb- ben van God een beetje zegen ontvangen, “een gevoel van extase en euforie“, “net genoeg zegen om hen tot een leven van diepere heiligheid en overgave te roepen“, aldus Wilkerson. Maar helaas “zijn ze juist op dat punt gestopt en verklaarden “Ik heb de Heilige Geest”“.

Het is jammer dat God deze mensen niet wat meer gezegend heeft, maar daar raken we aan een heikel thema.

Voor de helderheid geeft Wilkerson gradaties van echtheid aan:

Er zijn meer gradaties, maar die kan dominee Wilkerson beter dan ik uitspellen. Zo weet ik niet zeker of ‘spreken met de tong van mensen met liefde’ een echt bestaande categorie is. ‘Liefde’ moet immers van God ontvangen zijn en, als dat het geval is, spreekt men dan niet meteen ook met de tong van engelen?

En mocht ‘spreken met de tong van mensen met liefde’ bestaan, dan moet hij misschien onder ‘spreken met de tong van engelen zonder liefde’ staan.

Iets heel anders. Dominee Wilkerson verraadt vandaag, niet erg tactisch, een geplande verrassingsaanval van God. Misschien had de duivel het tijdstip van de aanval kunnen afleiden uit de Bijbel of uit de aanvang van de Eindfase – maar toch: God moet de voorge- nomen actie nu afblazen. Al eerder vertoonde dominee Wilkerson de neiging de duivel te onderschatten. Ik acht dit gevaarlijk.

De vijand staat nog een grote verrassing te wachten. Net wanneer het lijkt dat de gemeente overstroomd wordt door een satanische vloed, zal de Geest een muur oprich- ten. (..) Deze muur is een heilig volk, puur, onbezoedeld, verlost van de corruptie die in de wereld is. Deze muur is een nieuw ras van geheiligde Christenen, die zullen schij- nen als lampen temidden van een goddeloze, perverse generatie.

Wel fijn dat zulke pure Christenen de aarde zullen mogen bevol- ken! Maar wat zullen hun ontmaskerde geloofsgenoten het hen lastig maken! En natuurlijk is het ook best een beetje spannend: wat ben ik er voor een, wat u?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/05/14/door-god-aangeraakt/trackback/

%d bloggers liken dit: