Aan de vruchten kent men zijn boom

Heeft een tekst van David Wilkerson u ooit getroffen als praktisch en begrijpelijk? Nee, daarvoor is het theologie, diepere waarheid. Maar vandaag heeft Wilkerson een heldere, simpele formule.

Wat een simpele formule voor zo’n grote openbaring. “Heb Mij genoeg lief om Mij te gehoorzamen – Ik zal van u houden en u tonen wie ik ben!”. U kunt alles over Hem lezen, Zijn natuur bestuderen, Zijn historische achtergronden, maar u zult Hem nooit leren kennen totdat u zo’n simpel iets uitvoert als Hem volledig in alles te gehoorzamen.

Wat wil Jezus
Op twee manieren maakt Jezus volgens Wilkerson Zijn wensen kenbaar: rechtstreeks en via de Bijbel.

Er zijn dagen, zoals vandaag, dat Wilkerson de eerste manier benadrukt. God praat rechtstreeks tot u, als u Hem toelaat door het juiste gedrag te verrichten.

Onze kennis over de persoon Jezus ontlenen we aan de Bijbel. Maar, zegt Wilkerson, “Alles over Hem lezen, Zijn natuur bestuderen” is onvoldoende. We leren God pas echt kennen door Hem volledig in alles te gehoorzamen. Dan openbaart Hij zich.

‘Openbaren’ zoals God zich aan Mozes openbaarde. Mozes viel niet flauw en herinnerde zich na afloop niets meer. Integendeel, een openbaring is een intense persoonlijke ervaring die een blijvende indruk achterlaat: “Ik zal van u houden en u tonen wie ik ben!“.

Sommige Christenen ervaren leiding, ervaren dat God er is in moeilijke tijden. Dit oordeelt Wilkerson te zelfstandig. U moet God volledig in alles gehoorzamen en niet pas te hulp roepen in nood, als u er niet meer uitkomt. Dat toont vooral hoe u op andere dagen zonder Hem meent te kunnen.

God is niet uw loodgieter maar opperbevelhebber. Zijn relatie met u is liefdevol maar verticaal. Louis van Gaal is goede benadering op menselijke maat: als een vader voor zijn voetballers, maar naar buiten toe wat nors. God leidt een leger heilsoldaten!

troonzaal van iemand met een kazernementaliteit

Een tweede manier van “Jezus volledig in alles gehoorzamen” is alles gehoorzamen wat in de Bijbel staat. Dat is lastiger. Je zult moeten besluiten welk gebod van Jezus leidend is in een bepaalde situatie. Ook zijn doorgaans meer geboden op een situatie van toepassing. Tot slot is niet elk gebod een heldere gedragsinstructie.

Neem “Heb uw vijand lief”. Wat moet je ermee als iemand je dochter heeft verkracht? Hier heeft het woord ‘dilemma’ betekenis.

De toekomst is nu
Zo simpel als Wilkerson het hierboven voorstelt, is het dus niet. Maar aan de andere kant wel. God leeft en werkt nu! God is geen museumstuk. Wilkerson’s ingewikkelde bijbelexegese is niet nodig. God zegt Zelf wel wat Hij wil. 

Door Zijn direct ingrijpen in, en regelen van, ons leven maakt God geloven erg gemakkelijk. Je hoeft alleen maar te doen wat Hij wil!

Instructie door Jezus is zo alledaags, dat Wilkersons overtuigingskracht met sprongen vooruit zou gaan, als hij vanaf nu nog slechts met voorbeelden en ervaringen van tijdgenoten werkte.

Simpele voorbeelden uit het Christelijk leven van alledag. Geen beloftes maar vervulde werkelijkheid. Niet David, Jacob of een andere Bijbelse Held die zus deed of zo en zie-wat-de-Bijbeltekst-zegt-dat-gebeurde, maar God’s wonder in de levens van Truus en Mien in de Derde de Riemerstraat driehoog achter.

Daaraan ontbreekt het verontrustend bij David Wilkerson: aan levend, vruchtdragend geloof! Hoor hem, ook vandaag, spreken over morgen en gisteren:

  • Men zegt dat Jezus gehoorzaamde “vanwege de vreugde die voor Hem was weggelegd“.
  • Jezus “zag” de glorieuze beloning van gehoorzaamheid al in de toekomst.
  • Wij Christenen moeten “hongeren naar” de “glorieuze rijkdom die beloofd is in Christus”.

Ook jongleert Wilkerson met taal – alsof hij zich schaamt. Heeft hij moeite met de eis van volledige gehoorzaamheid? Indien niet, waarom dan zo ongeloofwaardig sentimenteel: “Het is de zachte overgave aan de wil van God die de hemelen doet openen voor ons“? Vergelijk: “Het is de liefdevolle bevestiging van de strop, die ons de dood door ophanging als weldadig doet ervaren”.

Ook verschuilt Wilkerson zich in de “wij”-vorm. Hierboven laat hij ons gissen of hij (a) terugblikt op het openen van de hemelen voor hem, (b) ons een pastorale aansporing doet of (c) zichzelf moed inspreekt.

Het allerbeste zou zijn, als Wilkerson zich beperkt tot wat hij meemaakt in zijn omgang met God. Hoe hij zich aanvankelijk verzette tegen volledige overgave, hoe dat veranderde, wat de overgave teweegbracht, hoe de geopenbaarde Jezus verschilde van het beeld van Jezus dat hij zich had gevormd en hoe het hem nu vergaat.

Nu is Wilkerson als de vrouw die zwangere vrouwen instrueert over de lasten van het baren en de heerlijkheid van het moederen maar geen kind heeft. Instructies die een man ook zou kunnen geven.

Tot slot verdient het aanbeveling dat Wilkerson nog slechts gemeende vragen stelt en dus niet, zoals vandaag, ongemeende, de drie keer retorisch herhaalde mededeling vermomd als vraag:

Zou het mogelijk zijn dat wij, door te leven in ongehoorzaamheid, van Hem verwijderd kunnen worden? Zou het kunnen zijn dat we onze eigen wegen bewandelen doordat we nog nooit een openbaring van Christus hebben ontvangen? (..).  Welke grotere beloning voor liefdevolle gehoorzaamheid kunnen we ooit willen dan dat Christus zichzelf openbaart aan ons?

Heeft Wilkerson zelf nooit Christus’ openbaring ontvangen of heeft hij het over denkbeeldige anderen:

Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over

Laat Wilkerson zijn lezers de vruchten tonen van zijn boom!

David Wilkerson is in de avond van zijn leven. Maak de balans op, zou ik aandringen, en deel het resultaat met ons! Wat heeft het leven/geloof u gebracht, wat heeft het u geleerd? Is dat niet het meest waardevolle wat u ons kunt bieden? Blijf niet tot op de laatste dag in de toekomst leven!

Op het moment dat we ons overgeven, en onszelf toewijden aan absolute gehoorzaamheid, zal er een geweldige genezende kracht vrijkomen in onze innerlijke mens. Geen angst meer voor God, of de hel of voor vergelding. Geen angst meer voor wat een mens ons kan aandoen. In plaats daarvan zal de Geest van God ons overspoelen met nieuw licht, nieuwe hoop, grote vreugde, glorieuze vrede en overvloedig geloof.

Heer Olivier draait zijn hand niet om voor dit soort werk, maar vindt het onder zijn niveau. Het overleeft, ben ik bang, ook de voorrondes van Het Zesde Zintuig niet. Er zit niets anders op dan uzelf te zijn, heer Wilkerson. Op dat niveau raakt u andere mensen. Geloof me!

Jezus volledig gehoorzamen vereist snel handelingsvermogen

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/05/17/levend-geloof-draagt-overdadig-vrucht/trackback/

%d bloggers liken dit: