Een onbekend gebleven god

Ware profeten sterven onbekend – stelt David Wilkerson, wereldberoemd charismatisch prediker van de wereldberoemde Christelijke God en Diens wereldberoemde Zoon, die in zijn preken vaak wereldberoemde Bijbelse profeten en aartsvaders ten voorbeeld stelt.

Voorbeelden als Elia, Jeremia, Jacob, Mozes en Abraham komen in zijn teksten voorbij, maar ook Paulus en Nicky Cruz, voormalig Mau Mau-leider, bekeerd door Wilkerson zelf, die er een boek over schreef dat hem wereldberoemd maakte en, met zijn toestemming, werd verfilmd, met David Wilkerson noodgedwongen als het hoofdpersonage.

Ware profeten sterven onbekend…Het is een theorie. Je vraagt je alleen af hoe de ware God ooit aan aanbidders komen kan, als Zijn meest succesvolle predikers onbekend moeten blijven.

Hoe kan een succesvol prediker buiten de media blijven? Hoe kan zijn of haar mare zich niet verbreiden, hem of haar niet vooruitsnellen? Hoe kunnen de zielen die door hem of haar in beweging zijn gekomen, levens die overhoop zijn gehaald, niet getuigen van de grote gebeurtenissen?

Altaar ‘Aan de onbekende god’

Toen de wereldberoemde Paulus in Athene kwam, hield hij een toespraak op de heuvel in de buurt van het senaatsgebouw en de rechtbank. Hij zei: “Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen“.

Was het beter geweest als Paulus gefaald had en God onbekend was gebleven?

En David Wilkerson zelf: is hij dus een slechte profeet en kunnen we zijn predikingen maar beter laten voor wat ze zijn? Of is hij zo belust op roem, dat hij zich nog steeds als onbekend beschouwt en ijdel claimt een onbekend profeet te zijn?

En wat gaat David Wilkerson concreet doen – met de nadruk op concreet – om minder beroemd te worden? Zijn huidige antwoord is, zoals zo vaak, onpraktisch:

Wij zouden minder bekend moeten worden terwijl de jaren verstrijken totdat, net als Paulus, we uiteindelijk op een plaats belanden waar we ingesloten zijn met God. (..) God help ons om terug te keren naar deze heilige grond.

Kortom, geen plan, terwijl zijn huidige bekendheid ten hemel schreiend is. Zo wordt het nooit wat.

Kent u deze man? Nee? Dat maakt
hem mogelijk een belangrijk profeet

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/05/28/een-man-van-horen-zeggen/trackback/

%d bloggers liken dit: