Onderscheidingsvermogen

Daarom zocht hij steun bij de HEER, zijn God” is net zo’n diepe Bijbeltekst als alle andere. David Wilkerson raakt er niet over uitgedacht, d.w.z. stelt zich open: “We kunnen waardevolle lessen leren van de ervaring van koning David in Siklag“. Alleen: hoe te leren zonder actief te denken?

Volledig bestuurd door de Heer als hij is, betekent ‘denken’ voor Wilkerson niet zoveel. Zijn meest levendige herinneringen eraan dateren ongetwijfeld uit de tijd dat hij in de box de wereld verkende. Maar al snel, gelijk op met de toilettraining en het gehoorzamen van vader en moeder, leerde hij God gehoorzamen. Tegenwoordig zegt Wilkerson met volle overtuiging: gehoorzamen is alles! Uw wil geschiede!

Dat maakt Wilkerson’s predikingen soms aandoenlijk:

Deze dagen heeft de Heer christenen nodig die niet heen en weer geslingerd worden door iedere wind of golf die ze tegenkomen; (..) die onderscheidingsvermogen hebben en zich niet laten misleiden; die geen menselijke herders nodig hebben om op iedere stap te letten; die het niet nodig hebben om afhankelijk te zijn van iemand anders voor hun geluk of geestelijke kracht.

Onderscheidingsvermogen – dat is nu juist het vermogen dat Christenen bij Wilkerson moeten afleggen, afleren. Onderscheidingsvermogen is niet nodig. Jezus is alles. Hem volledig te gehoorzamen!

Van niemand afhankelijk zijn…hoe ‘oordeelt’ Wilkerson dan over de door hem voorgeschreven totale afhankelijkheid van God, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds? En hoe te oordelen, als oordelen verboden activiteit is?

Intussen slingert God de gelovige iedere dag heen en weer, danst men, bij nacht en ontij, naar Zijn pijpen. Dat is een goede training, vindt David Wilkerson.

Waar vind je christenen die volledig aan de Heer zijn gewijd en tegelijkertijd een eenvoudig en probleemloos leven leiden?”

Nergens!

“Toon mij een door de Geest geleide, met God vervulde, gezalfde dienaar van de Heer en ik zal u er een tonen die achtervolgd, gekastijd, vaak verbijsterd is (..)”.

Dit voortgejaagd worden, dit ontbreken van een rustig bestaan, is noodzakelijke voorbereiding op het door Wilkerson nu met zekerheid aangekondigde, echt definitieve Einde van de Wereld:

“Het is absoluut noodzakelijk dat we leren om onszelf te sterken in de Heer – en in de Heer alleen – vanwege de zware tijden die eraan zitten te komen”.

? ? ? ?

Daar sta je dan als dumby. ‘Mijzelf sterken in de Heer’… Geen idee wat te doen.

Het is ook tegenstrijdig, waar God zelf voor het gestuiter en gebots zorgt waartegen je je dan toch ook, voor Hem en met Hem, moet wapenen, kalm moet blijven, een probleemloos (!!!) en eenvoudig leven leiden. God zelf lijkt geen vertrouwen in Zijn kinderen te hebben en schokt ze heen en weer, telkens weer.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/01/het-onderscheidingsvermogen-van-een-dumby/trackback/

%d bloggers liken dit: