Gods glorie, eh…potverdorie!

Gods glorie beneemt de adem en slaat met stomheid.

Geen mens kan beter dan God zeggen wat Zijn glorie is. Wij zijn maar mensen. Het is glorierijk en rampzalig mens te zijn…We weten niets…We kijken maar rond en geraken niet uitgekeken. Wij doen het noodgedwongen met wat we hebben: twee armen, benen en een gezond stel hersens! En natuurlijk onze ziel en ons warm kloppend hart!

warm kloppend hart

David Wilkerson zet zich toch aan de taak. Het lukt hem niet…Woorddronken gebral van een verliefde dichter, geeft hij toe: “Het is een onderwerp veel te hoog gegrepen voor mijn beperkte denken. (..) Ik denk enkel in termen van kosmische kracht en pracht”.

de nederlaag erkend

Als je beseft om welk een gegeven het gaat, wordt het je ook zwaar te moede. Als God ons Zijn glorie geeft, geeft Hij Zichzelf, Zijn barmhartigheid, heiligheid, kracht, liefde en alles wat nog meer verstopt zit in Zijn glorie. Alles met het doel dat wij genieten van de rust en het vertrouwen die het gevolg van Gods glorie zijn!

Druk dat maar eens uit!

Begrijp het eerst maar eens! Wat betékent Gods glorie? Wilkerson:

Wist u bijvoorbeeld dat Jezus vandaag de dag in Zijn heiligen verheerlijkt is? Dat Hij, wanneer Hij komt om in ons te wonen, komt in al Zijn glorie, macht, majesteit, heiligheid, genade en liefde? Dat Hij, wanneer Hij in Zijn goddelijke volheid in ons komt, ook blijft en wij compleet zijn in Hem; dat we een open hemel hebben en vrijmoedig tot de troon van Zijn glorie kunnen naderen om onze petities bekend te maken? En dat het heerlijk er vandaan lopen met hoop en zekerheid is?“.

Nee hè?!

we zijn vreemdelingen

Het is een onderwerp waarover nog zoveel meer te zeggen zou zijn als wij ertoe bij machte waren. Maar “Wij zijn vreemdelingen als het aankomt op de ware betekenis van Gods glorie“. Vreemdelingen, ons uitdrukkend in een onbeholpen koeterwaals! Sommigen noemen het geloof.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/04/gods-glorie-potverdorie/trackback/

%d bloggers liken dit: