Het zal wel

Vorige week gaf ik de heer Wilkerson, vermaard woordenspreker, een welgemeend advies:

  1. Vertel nog slechts wat u religieus heeft meegemaakt of meemaakt. Het is niet te verkopen dat u zwijgt over wezenlijke Christelijke ervaringen en het altijd maar over de toekomst of het verre, Bijbelse verleden heeft.
  2. Stel nog alleen gemeende vragen, dus waarop u het antwoord niet (geheel) weet.
  3. Spreek in de ik-vorm. Gebruik geen “wij” wanneer u “jullie” bedoelt. Gebruik “ik” in plaats van “wij” wanneer u “ik” bedoelt.
  4. U bent op leeftijd (bijna tachtig). Maak de balans op. Deel uw bevindingen met ons. Wat heeft het leven/geloof u gebracht, u geleerd? Dit is het meest waardevolle dat u ons kunt geven.

Het heeft niet mogen baten. Misschien heeft zijn Nederlandse missionaris nog geen gelegenheid gevonden mijn tekst voor de heer Wilkerson te vertalen. Dat gaat heel makkelijk met Google. Het bovenstaande stukje levert bijvoorbeeld op:

Last week, I gave Mr Wilkerson, renowned speaker of words, a well-meant piece of advice:

  1. Just tell us what you have experienced religiously or experience right now. It is incomprehensible that you say nothing about important Christian experiences in your own life and nearly always talk about the future or the deep, Biblical past.
  2. Only ask serious questions, questions of which you don’t know the answer (entirely).
  3. Do not use “we” when you mean “you”. Do not use “we” when you mean “I”.
  4. You’re an elderly man (almost eighty). Create the balance sheet, and share your findings. What has life/faith taught you? This is the most valuable you can share with us.

It was to no avail. Perhaps his Dutch missionary has not translated my text in English yet. That is very easy with Google. The above amounts to:

Dit alles als inleiding op de overdenking van David Wilkerson van vandaag. Die gaat over de toekomst, mist persoonlijke ervaringen en is in het “wij” gesteld. Teruggebracht tot de zakelijke mededeling is de boodschap:

Als God in u of mij [d.w.z: David Wilkerson] komt wonen, wordt alles zoveel gemakkelijker.

Waarvan akte.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/04/het-zal-wel/trackback/

%d bloggers liken dit: