God roept: kom Mijn brede bergrug op!

“Je kunt mijn rug op!”, kent u die uitdrukking? Het is een andere dan “Je kunt mijn berg op!”, wat geen uitdrukking is maar wel wat David Wilkerson vandaag zegt: God wil dat we Zijn berg beklim- men: “Ga terug de berg op“.

Velen zijn echter te druk met de ontplooiing van hun talenten of houden zich liever onledig met details van het Koninkrijk Gods. Nog weer anderen stellen cathegesevragen als: wat heeft de berg van God’s aanwezigheid dat het laagland niet heeft? (Antwoord: u ontvangt een vers woord uit de hemel). 

“Ik hoor de Heilige Geest me live oproepen de berg op te gaan, verser kan niet. Hem horen is mij echter genoeg”, zegt u? Onge- hoorzame! Het gaat niet om het trillen van uw trommelvliezen! Die beroert een misthoorn ook! Het gaat om wat Hij zegt. Dat moet u ogenblikkelijk ten uitvoer brengen. Waarom doet u niet gewoon wat God zegt?!

God heeft een goede reden voor Zijn oproep (God heeft alleen maar goede redenen, hoewel Hij, God zijnde, geen enkele reden nodig heeft). God heeft bergmannen nodig, zoals Hij ze trots en liefkozend noemt, voor de uitvoering van Zijn laatste plan:

De Geest richt momenteel een leger op van “bergman- nen” die hun tijd alleen met God besteden. Ingesloten in Zijn Heilige aanwezigheid, horend naar Zijn stem ont- vangen zij nieuwe visioenen en keren zij terug  (..). O ja! Zij zullen terugkeren – maar met kracht en heerschap- pij!

Bergman

God verzamelt een leger van krachtige heilsoldaten, bereid tot en uitgerust voor de Eindstrijd! De huidige lichting, ook Wilkerson, is te zwak:

Ik ben nu al te lang dood geweest tegenover de goddelij- ke principes die nodig zijn om de gemeente uit de chaos te redden. De Heer (..) zoekt nu het vuur van Christus in de harten.

David en andere voormannen en -vrouwen van de oude lichting missen bepaalde verse goddelijke principes. Deze sluimeren in hen, zoals slappe gelovigen de sluimering liefhebben. De lekkende vlam- men van God’s reinigend vuur zullen deze principes echter wakker kussen.

Wilkerson belooft erg zijn best te zullen doen en vanaf nu minder te schrijven over bijzaken. Vervuld van God’s nieuwe principes zal hij anders schrijven of ermee ophouden. Ook u staat voor de keus: u schaamtevol en schandelijk verbergen of bergman worden.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/12/god-roept-kom-mijn-bergrug-op/trackback/

%d bloggers liken dit: