Sorry, Jezus!

Mensen denken vaak dat Jezus sterk in Zijn schoenen staat maar niets is minder waar. Jezus heeft een gevoelige hemelse natuur, waarmee Hij zeer empathisch op onze noden reageert maar ook snel geblesseerd raakt, door de aanslagen van gelovigen.

De breekbare voetbalster Arjen Robben noemt men “man van glas”. Onze Lieve Heer Jezus zou men dienovereenkomstig “Man van God’s Glorie” kunnen noemen, ware het niet dat niemand God’s glorie begrijpt.

In ieder geval is Jezus zeer kwetsbaar. Dat was Hij op aarde ook reeds. Wat moet onze Heiland hebben geleden onder het gebrek aan vertrouwen in Zijn Goddelijke natuur! Hij hield bijvoorbeeld zielsveel van Lazarus en diens zussen Maria en Martha en Hij wist dat Zijn Vader Lazarus wilde laten opstaan uit de dood om Hem God’s Glorie te bewijzen.

“Maar”, schrijft David Wilkerson, een man Gods bijna net zo gevoelig als Jezus:

wat bleek het een ervaring van diep lijden voor Jezus. De discipelen twijfelden aan Hem, Maria en Martha twijfelden aan Hem en ook de vrienden van Lazarus, diep in verdriet.

Wist Maria hoe diep ze Hem pijn deed toen ze Hem beschuldigde van desinteresse in hun probleem? (..) Wist Maria hoe zeer zij haar Meester pijn deed toen ze vraagtekens zette bij Zijn opstandingskracht? (..)

Hoe pijnlijk moet het zijn geweest voor Christus om Zijn dierbaarste vrienden zo te zien twijfelen of Hij wel of niet de kracht bezat die zij nodig hadden. (..). Ik denk niet dat wij weten hoe diep Zijn pijn was op dat moment. (..) Het was pijnlijk genoeg dat Zijn eigen natie Hem niet kon, maar konden zij die Hij waarlijk lief had Zijn kracht niet herkennen? (..)

Het is het twijfelen aan Zijn kracht dat zo’n pijn en leed veroorzaakt bij onze Heer!

En nog is Zijn lijden niet voorbij! Wij twijfelen rustig verder!

We noemen Hem Vriend en Heer, maar wij leven onze levens niet alsof Hij de kracht heeft die nodig is om ons overwinnend en vreugdevol te houden – in al onze pijn en moeilijkheden.

Jezus lijdt eronder dat wij Hem niet toestaan onze bittere pil van lijden te vergulden met vreugde!

ook jonge Christenen kunnen Jezus pijn berokkenen

Gelukkig heeft Hij alles wat wij Hem nu aandoen reeds aan het Kruis gedragen!

Maar heeft u de strekking van deze boodschap goed begrepen en enig gevoel in uw donder, dan bidt u vanavond, of liever nu meteen: “Sorry, Jezus!”.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/16/sorry-jezus/trackback/

%d bloggers liken dit: