Heuglijke feiten

Johannes de Doper (7 BC – 29 AC) was een gerespecteerd man in een kameelharen mantel. Onder degenen tussen de benen van een vrouw geboren was hij de grootste dienaar Gods, slechts overtroffen door de Godmens Jezus Christus Zelf. Johannes beschikte over een bijzondere vreugde. U kunt hem ook ervaren.

In Johannes was geen kwaad te bekennen, aldus David Wilkerson, zelf een formidabel dienaar van de Heer. Johannes volgde nooit zijn eigenbelang. Al stond hij noodgedwongen in het centrum van de aandacht en was zijn boodschap verschroeiend, het liefst trok hij zich terug uit de schijnwerpers, met zijn kameelharen mantel, in de woestijn.

David Wilkerson gebruikt deze heilige om te vermanen. Waar zijn de echte christenmannen gebleven? Waar zijn de nieuwe bergmannen, zo nodig in deze Eindtijd?

Wat een krachtige berisping in deze tijd waarin jullie je bezighoudt met jullie persoonlijkheid promoten, je invloed vergroten, egotripperij en het zoeken naar eer en glorie bij de mens op aarde.

Nadat hij aldus is warmgedraaid, begint Wilkerson over de vreugde van Johannes:

Het geheim van de vreugde van Johannes was (..) om in de aanwezigheid van de bruidegom te mogen staan, Zijn stem te horen en zich te verheugen in Hem (..), om anderen (..) naar Jezus (..) te zien rennen.

Dit is ook voor ons weggelegd:

De grootste vervulling die een kind van God kan kennen is om (..) zich simpelweg te verheugen in het feit dat het een zoon of dochter is die in de aanwezigheid van de Heere Jezus leeft. Volledig bezet zijn door Christus bevredigt het hart werkelijk.

Deze vreugde is simpel te bereiken – gelukkig maar! Verheug u in de feiten.

Ook wereldse mensen kennen deze vreugde op hun beperkte, zinsbegoochelde manier:

De deur

Ik loop door de lange gang
op zoek naar de deur met mijn naam
tot ik er ben;
ik open hem en trap
hem aan de binnenkant weer toe.

O, de vreugde een deur te hebben
met Krol erop,
de vreugde dat mijn bestaan
wat dit betreft volledig klopt.

Gerrit Krol

Hoeveel reëler is daarmee vergeleken de vreugde over geestelijke feiten:

Het hart

Ik sta in de buurt
en zie ze rennen.
Ik hoor Zijn stem,
mijn hart bezet,
zich uitstrekkend.

O, de vreugde een Heer te hebben
met ‘The Original’ erop,
de vreugde dat mijn hart
ondanks bezetting klopt.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/18/heuglijke-feiten/trackback/

%d bloggers liken dit: