Van taalstoornis tot geheimenis: een opmerkelijke Christelijke successtory

Stel je voor: iemand laat zijn baard staan, zijn haar van achteren groeien, hult zich in een lang wit gewaad, zet zich op een heuvel en begint te oreren tot een menigte aan zijn voeten verzameld is. “Klaar!”, zegt hij, “Mijn imitatie van Jezus is voltooid!”.

Ongeloofwaardig? Neem dan deze: een predikant baseert zijn preken op het letterlijk nemen van religieuze zegswijzen. Dit ervaart hij als het duiden/openbaren van geloofsmysteries. De uitdrukking “Je ogen strak op het doel gericht houden” wordt bij hem het advies een starende blik te oefenen (hij past zijn techniek echter alleen toe op religieuze zegswijzen). Waarheden “ziet” hij (ook dit schijnt hij letterlijk te menen) en kan het af zonder redeneringen.

Ik weet niet wat u dacht maar het tweede voorbeeld is uit het leven gegrepen. Neem het meest recente stichtelijk advies van deze man:

Waarom dat gestaar en gestrek?

Het idee is dat de Christen de glorie waar hij continu naar kijkt reflecteert als een spiegel. Wij zijn het die “in het glas” – een spiegel – zijn kijkend naar Christus“.

Dan is een wit hemd aantrekken en op een heuvel staan of op een ezeltje rijden met gezwaai van palmtakken te verkiezen, vind ik. Je doet zo tenminste nog wat.

Want dat is ook zo merkwaardig: je kunt niets met de adviezen van deze prediker (is dat soms de bedoeling?). Het is een verlammend of – zo u wilt – heerlijk passief geloof. Het innemen van conservatieve politieke standpunten reken ik daarbij niet tot religie in strikte zin.

Doet men dit wel, dan biedt deze godsdienst de volgende actiemogelijkheden:

Heeft ook u moeite met abstracte begippen zoals liefde, waarachtigheid en rechtvaardigheid; schudt u graag uw hoofd afkeurend of bent u door beperking aan huis gebonden? Dan is deze verbastering van het Christendom mogelijk iets voor u!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/22/taalstoornis-als-geloof/trackback/

%d bloggers liken dit: